• Pseudonym

  Sveťo Mirov, Peter Poludnica
 • Prekladá do jazykov

  Slovenský jazyk
 • Prekladá z jazykov

  Ruský jazyk
  Poľský jazyk
  Srbský jazyk
  Chorvátsky jazyk
  Český jazyk
  Anglický jazyk
  Francúzsky jazyk
 • Životopis autora

  R. 1943 – 51 absolvoval gymnázium v Liptovskom Mikuláši, 1951 – 56 slovenčinu a vedu o literatúre na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK,

  R. 1943 – 51 absolvoval gymnázium v Liptovskom Mikuláši, 1951 – 56 slovenčinu a vedu o literatúre na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK, štúdiá na Právnickej fakulte UK a na Fakulte obchodu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave nedokončil. R. 1954 tlačový referent Zväzu slov. spisovateľov, redaktor časopisov Život (1955 – 60) a Kultúrny život (1961 – 63) v Bratislave, časopisu MY (1964 – 66) v Prahe, r. 1967 – 69 zástupca šéfredaktora agentúry Tatrapress, 1969 – 70 šéfredaktor encyklopedického časopisu Pyramída, 1971 – 75 redaktor časopisu Výtvarný život, 1976 – 79 vydavateľstva Pallas, 1979 – 91 časopisu Slovensko, od r. 1992 sa venuje publicistickej a politickej činnosti, žije v Bratislave. Ako novinár, publicista a umelecký kritik sa zaoberal literatúrou, výtvarným umením, architektúrou, televíziou a filmom, neskôr sa venoval kultúrnopolitickej a politickej problematike. Autor publikácií Hobby na každý týden (1971) a Aféry po novembri (1990). Z poľskej literatúry preložil detektívne, dobrodružné a historické romány (J. Alex, M. Ankwicz, T. Frey, A. Szczypiorski), prekladal aj z ruštiny a i. slovanských jazykov.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Aféry po novembri (1990, spoluautor)

  Odborná literatúra

  Iné

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Miroslav Janek – 85 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 157 . JANÍK, Pavol – JANEK, Miroslav:
  ŠAH: Miroslav Janek – 85 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 157.

  JANÍK, Pavol – JANEK, Miroslav: Dúšok triezveho optimizmu (S jubilujúcim publicistom Miroslavom Janekom). In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 3. 7. 2013, č. 25 – 26, s. 14.

  ŠAH: Miroslav Janek – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 6, s. 159.

  ŠAH: Miroslav Janek – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 159.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013