Miroslav Pius

Narodenie 16. 2. 1942 Nová Ves nad Žitavou


Obrázky kníh


Kronika zabudnutých pocitov (Dejiny našej krčmy) - 2018
Kronika zabudnutých pocitov (Dejiny našej krčmy) - 2018 • Životopis autora

  Brat → Pavol Stanislav. R. 1956 – 60 študoval na pedagogickej škole v Leviciach, 1963 – 68 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

  Brat → Pavol Stanislav. R. 1956 – 60 študoval na pedagogickej škole v Leviciach, 1963 – 68 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ v Starom Tekove, r. 1968 – 70 literárny redaktor Čs. rozhlasu, 1970 – 71 metodik Osvetového ústavu v Bratislave, 1971 – 76 pedagóg na gymnáziu v Modre, 1976 – 77  redaktor Bojovníka, 1977 – 78 odborný pracovník Encyklopedického ústavu SAV, 1978 – 83 metodik Obvodného kultúrneho a spoločenského strediska, 1983 – 85 referent náboru Chemických závodov Juraja Dimitrova, 1985 – 89 metodik Západoslov. KNV v Bratislave, 1991 – 96 riaditeľ Školskej správy Bratislava VII, 1997 – 98 riaditeľ Národného osvetového centra, od 1999 je pracovníkom Matice slov. v Bratislave. Počas štúdií príslušník básnickej skupiny Pokrvní. Knižne debutoval básnickou zbierkou Pyrománia (1966). Vydal knihu veršov Cesta až na koniec smrti (1969), samizdatovú zbierku veršov Ťarcha a milosť (1976), zbierky Vášne a smútky (1997), Srdce mi horí v ohni (1998). Autor románu Záznam o vnútornom exile (2002), esejistickej prózy Tri ženy (1993). Autor esejistických prác Ján Francisci Rimavský (1997) a Poslední svätci romantizmu (1998); prózy pre deti Dobrodružstvá obra Zubra (1994) a Chlapec na bielom koni (1995). Spolupracuje so Slov. rozhlasom a s viacerými literárnymi periodikami. Napísal monografiu o dejinách hrnčiarstva Ruky a hlina (2006), publikáciu o archeologických nálezoch na juhu Slovenska Kronika znovuobjaveného času (2007), knihu Od mýtov k rozprávkam s podtitulom Ako vznikli slovenské ľudové rozprávky (2012), román z obdobia protitureckých bojov Zvonovina - tragický život tekovského majstra Urbana (2012); archeologická encyklopédia Vstupovanie do času (2013), Pátranie po človeku, Eseje o vzniku civilizácie (2015), Som a budem (2015).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  • Pyrománia (1966)
  • Cesta až na koniec smrti (1969)
  • Ťarcha a milosť (1976)
  • Vášne a smútky (1997)
  • Srdce mi horí v ohni (1998)

  Esej

  • Ján Francisci Rimavský (1997)
  • Poslední svätci romantizmu (1998)
  • Pátranie po človeku. Eseje o vzniku civilizácie (2015)

  Pre deti a mládež

  • Próza

   Dobrodružstvá obra Zubra (1994)
  • Chlapec na bielom koni (1995)
  • Od mýtov k rozprávkam. Ako vznikli slovenské ľudové rozprávky (2012)

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  HUDEC, Ivan: Z prostých dejín istej požitavskej dediny (Miroslav Pius: Kronika zabudnutých pocitov. Dejiny našej krčmy). Recenzia. In: Literárny
  HUDEC, Ivan: Z prostých dejín istej požitavskej dediny (Miroslav Pius: Kronika zabudnutých pocitov. Dejiny našej krčmy). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, s. 12.

  ŠAH: Miroslav Pius – 75. (Pripomíname si). n: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 157 – 158.

  HUDEC, Ivan: Život plný vášne. (Spisovateľ a historik Miroslav Pius sa dožíva 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 64 – 69.

  HUDEC, Ivan: Mýtická krajina volaviek. In: Literárny týždenník (dvojčíslo 15 - 16), 22. apríla 2015.

  HUDEC, Ivan: Kniha o zlatom švtvorriečí. Miroslav Pius: Vstupovanie do času. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 4. 9. 2013, č. 29 – 30, s. 14.

  ŠAH: Miroslav Pius – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 2, s. 158 – 159.

  ŠAH: Miroslav Pius – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 157.

  HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Spolku slovenských spisovateľov (1995)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013