• Stručne o autorovi

  Miroslava DUDKOVÁ vyštudovala odbor bábkoherectvo na VŠMU v Bratislave (2002). Vydala zbierku básní Suchý rok (Báčsky Petrovec 2003),
  Miroslava DUDKOVÁ vyštudovala odbor bábkoherectvo na VŠMU v Bratislave (2002).
  Vydala zbierku básní Suchý rok (Báčsky Petrovec 2003), Nahá myseľ (2005),  Pokrčené verše (2014), príležitostne moderuje literárne podujatia (detská relácia Gombík v STV), detské predstavenia (Teatro Wűstenrot a v škôlkach). Od roku 2003 pôsobí ako zdravotný klaun (www.cervenynos.sk). Je držiteľkou viacerých domácich i zahraničných ocenení (za herecký výkon, poézie, javiskový pohyb a choreografiu).
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  FARKAŠOVÁ, Etela – DUDKOVÁ, Miroslava: Básniaca klaunka (Rozhovor). In: Literárny týždenník , roč. XXXI, 12. 4. 2018, č. 13 – 14, s.
  FARKAŠOVÁ, Etela – DUDKOVÁ, Miroslava: Básniaca klaunka (Rozhovor). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 12. 4. 2018, č. 13 – 14, s. 9.

  SVETLÍK, Adam: Súčasná slovenská vojvodinská literatúra a literárna kritika. Z tvorby vojvodinskych autorov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 181– 264.

  ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Subtílne reflexie vo veršoch. Miroslava Dudková: Pokrčené verše. (Recenzie). In: Romboid, roč. L, 2015, č. 4, s. 69 – 71.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Banja Luka 2011 – cena za najlepší herecký výkon na Medzinárodnom festivale detských divadiel za postavu Giny/Rosiny v inscenácii Figaro (BBD).
  Banja Luka 2011 – cena za najlepší herecký výkon na Medzinárodnom festivale detských divadiel za postavu Giny/Rosiny v inscenácii Figaro (BBD).
  Cena Máše Haľamovej za poéziu za rok 2008.
  Srbsko a Čierna Hora – cena za javiskový pohyb a choreografiu na medzinárodnom festivale detských divadiel v Kotore ( Kotorski festival pozorišta za djecu 2004).
  Srbsko – výročná cena za poéziu časopisu Vzlet za rok 1998, Srbsko – výročná cena za poéziu literárneho časopisu Nový život za rok 2001.

  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013