Monika Tančáková

Narodenie 29. 1. 1950 Krompachy • Životopis autora

  Monika TANČÁKOVÁ r. 1969 absolvovala Strednú priemyselnú školu textilnú a papiernícku v Ružomberku, kde na jej básnický talent

  Monika TANČÁKOVÁ r. 1969 absolvovala Strednú priemyselnú školu textilnú a papiernícku v Ružomberku, kde na jej básnický talent vplýval prof. V. Uhlár. Po štúdiách pôsobila ako vychovávateľka na Strednom odbornom učilišti strojárskom v Starej Ľubovni. Od r. 1987 publikovala prózy, básne a aforizmy v novinách a časopisoch (Diecézny hlas, Ľubovnianske noviny, Katolícke noviny, Národná osveta, Slovo a i.). Knižne debutovala zbierkou básní Jarčeky nehy (1992), po nej nasledovali zbierky osobne a duchovne ladenej poézie a próz s kresťanskou tematikou Dobre mi je v tichu a Nehodná dôvery (obe 1993), zbierky poviedok a básní Príbeh spod litmanovskej hory (1994) a Vraj nemám mamu (Príbeh spod litmanovskej hory II, 1995), Čížske návraty (1998) a knihy básní Jablko pre anjela (2008) a Polnočné svetlo (2009).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Príbeh spod litmanovskej hory (1994, aj poézia)
  • Vraj nemám mamu (1995, Príbeh spod litmanovskej hory II; aj poézia)

  Poézia

  • Jarčeky nehy (1992)
  • Dobre mi je v tichu (1993)
  • Nehodná dôvery (1993, aj próza)
  • Čížske návraty (1998, aj próza)
  • Jablko pre anjela (2008)
  • Polnočné svetlo (2009)
  • Volanaie Litmanovej hory (2009)

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s.
  REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XII.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013