Nora Grajciarová (Preusová)

Narodenie 28. 5. 1922 Ratková
Úmrtie 2006 • Pseudonym

  Elena Matejková
 • Životopis autora

  Nora Grajciarová študovala na učiteľskom ústave a učiteľskej akadémii v Bratislave, kde 1941 maturovala, 1942 absolvovala novinársky kurz na Filozofickej

  Nora Grajciarová študovala na učiteľskom ústave a učiteľskej akadémii v Bratislave, kde 1941 maturovala, 1942 absolvovala novinársky kurz na Filozofickej fakulte Slov. univerzity. Od r. 1949 pôsobila s pauzami ako učiteľka v Bratislave, najprv na podnikovej škole n. p. Vesna, potom na základných školách, od r. 1982 na dôchodku. Po časopisecky publikovaných básňach a prózach (Elán, Kultúra, Kultúrny život, Učiteľské noviny, Tvorba a i.) knižne debutovala zbierkou lyrických básní Návšteva (1979). Nasledovali zbierky Pokoj a príval (1981), Teplomilné verše (1986), deťom venovala prozaickú knižku prázdninových príhod Dobrí vtáci (1984), ako aj viaceré dramatické scénky a hry (Ples kvetín, Bradáčik a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Návšteva (1979)
  • Pokoj a príval (1981)
  • Teplomilné verše (1986)

  Pre deti a mládež

  • Bradáčik (1970, hra v 8 obrazoch)
  • Ples kvetín (1981, pásmo k MDD)
  • Próza

   Dobrí vtáci (1984)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HRONCOVÁ, Ľubica – BOKNÍKOVÁ, Andrea: Vynáranie stratených slovenských poetiek prvej polovice 20. storočia (Rozhovor). In: Tvorba , roč. XXVIII.
  HRONCOVÁ, Ľubica – BOKNÍKOVÁ, Andrea: Vynáranie stratených slovenských poetiek prvej polovice 20. storočia (Rozhovor). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 3, s. 43 – 51.

  PODRACKÁ, Dana: Namiesto recenzie. Variácie na tému potopené duše (Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. Výber zostavila, úvodnú štúdiu, medailóny poetiek, edičné poznámky a vysvetlivky napísala Andrea Bokníková). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 2, s. 55.

  ŠAH: Nora Grajciarová – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 5, s. 158.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013