• Prekladá z jazykov

  Maďarský jazyk
 • Životopis autora

  Maturoval v Košiciach, r. 1956 – 61 študoval históriu a filológiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po štúdiách zostal v

  Maturoval v Košiciach, r. 1956 – 61 študoval históriu a filológiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po štúdiách zostal v Prahe, kde bol r. 1969 – 79 redaktorom denníka Práce, od 1980 žije v Budapešti, pôsobi v redakciách Maďarského týždňa a týždenníka Ľudové noviny. Aktívnej literárnej činnosti sa venuje od 2. polovice 70. rokov. Knižne debutoval zbierkou poviedok Predjarie (1989), po ktorej nasledoval román Kráľovstvo z iného sveta (1990) a dráma Suterén na sever (1993). Niekoľko knižných prác vydal v esperante (Spev nad kolískou, Svet bez tlmočníkov, Ktorí sejú so slzami a i.) a v češtine (Zamyslene a i.). Jeho básne su zastúpené v antológiách Chodníky (1984) a Čo nás spája (1994). Do slovenčiny preložil maďarských autorov (E. Ady, J. Pilinszki a i.), vydal antológiu poviedok súčasných maďarských autorov More a čajka (1998) a príručku Storočiami slovenskej literatúry (1998). Fragmenty próz, historické články, aforizmy, recenzie, kritiky, preklady, poéziu a publicistiku pravidelne publikoval v štvrťročníku SME (1988 – 91). Vydal cestopisné črty, príbehy a prózy Fudži a Górajgó (2000), Jagavé bozky hviezd, Mlyny prozreteľnosti (obe 2002), Nekropolis (2004), Predkovia Kainovi (2007).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  • Chodníky (1984, antológia poetickej tvorby slovenských básnikov v Maďarsku)
  • Čo nás spája (1994, antológia)
  • Cestou k slovám. Zborník Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku (1996)

  Esej

  Dráma

  • Suterén na sever (1993)

  Literatúra faktu

  • Fudži a Górajgó (2000)

  Odborná literatúra

  • Zvony dolnozemské (1919)

  Editorská činnosť

  • Od septembra do júna (1997)
  • More a čajka (1998, antológia poviedok súčasných maďarských autorov)
  • Storočiami slovenskej literatúry (1998, príručka)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si Oldřich Kníchal – 80). I n: Slovenské pohľady , roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 151. TOMÁŠ, Radoslav: Nie práve
  ŠAH: Pripomíname si Oldřich Kníchal – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 151.

  TOMÁŠ, Radoslav: Nie práve pozitívna nevšednosť (Oldřich Kníchal: Nekropolis). In: Knižná revue, roč. XVI, 4. 1. 2006, č. 1, s. 8.

  WLACHOVSKÝ, Karol: Rekapitulácia minulosti a prítomnosti (Oldřich Kníchal: Zvony dolnozemské. Cesta k slovám). In: Knižná revue, roč. VI, 17. 7. 1996, č. 14 – 15, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013