• Životopis autora

  Manžel → Ľubomír Feldek. Absolvovala Jedenásťročnú strednú školu v Trstenej (maturovala r. 1960), žurnalistiku študovala na Filozofickej fakulte

  Manžel → Ľubomír Feldek. Absolvovala Jedenásťročnú strednú školu v Trstenej (maturovala r. 1960), žurnalistiku študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (ukončila r. 1967). R. 1977 – 82  pôsobila ako redaktorka Nového slova mladých (príloha Nového slova), 1982 – 90 ako scenáristka a dramaturgička Slov. filmovej tvorby v Bratislave, prechodne žila v Prahe, v súčasnosti v  Bratislave. Do literatúry vstúpila tvorbou pre deti, keď spolu s manželom vydala knižku Dnes vám hráme v zlatom ráme (1974), samostatne debutovala zbierkou krátkych próz pre deti Rozprávky pre dievčatko (1975). Po nej nasledovali prózy pre dospelých Sťahovanie na mieste (1976), Dievča a šťastie (1979), novela Veverica (1985), výber poviedok Poviedky (2003), fejtóny Tajomstvo Sloveniek (2006). Venuje sa aj prekladaniu z poľštiny (K. I. Gałczyński, T. Brzechova).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Esej

  Dráma

  • Dnes vám hráme v zlatom ráme (1974, spoločné dielo: Ľ. Feldek,  O. Feldeková)

  Pre deti a mládež

  • Rozprávky pre dievčatko (1975, próza)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  LEŠKOVÁ, Mária – FELDEKOVÁ, Oľga: Humor je pre mňa záhada, možno mu raz prídem na koreň. (Rozhovor). In: Sme, roč. 25, 27. 5. 2017, č. 121,
  LEŠKOVÁ, Mária – FELDEKOVÁ, Oľga: Humor je pre mňa záhada, možno mu raz prídem na koreň. (Rozhovor). In: Sme, roč. 25, 27. 5. 2017, č. 121, príl. Sme ženy, č. 21, s. 6 – 9.

  GAVENDA, Marián – FELDEK, Ľubomír – FELDEKOVÁ, Oľga: Quo vadis (6) Feldekovci v rodine, živote a tvorbe. (Rozhovor). In: TV Lux, 1. 3. 2017.
  http://www.tvlux.sk/archiv/play/11716

  (SME): Feldeková by vrátila Vydrici predvojnovú slávu (V rubrike Prešporské desatoro odpovedá O. Feldeková). In: Sme, príloha Bratislava, roč. 24, 9. 9. 2016, č. 210, s. 2.

  DVOŘÁKOVÁ, Helena – SEDLÁKOVÁ, Katarína: Knižné lásky na celý život. (Rozhovory s autormi a ilustrátormi a vydavateľkou). Oľga Feldeková: Deti som knihami chcela rozplakať. In: Pravda, 21, 8, 2016.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/402538-knizne-lasky-na-cely-zivot/

  BODACZ, Bohuš: Oľga Feldeková: Niekedy spávam v okuliaroch, aby som lepšie videla na sen. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 2, s. 99.

  HEVEŠIOVÁ, Jana – FELDEKOVÁ, Oľga: Zabudni na všetko dobré, čo si urobil iným (Rozhovor s prozaičkou Oľgou Feldekovou). In: Knižná revue, roč. XIII, 30. 4. 2003, č. 9, s. 12.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory