Oliver Rácz

Narodenie 21. 1. 1918 Košice
Úmrtie 4. 7. 1997 Bratislava • Pseudonym

  Karpáty Anna, Peter Ragan
 • Životopis autora

  R. 1928 – 36 študoval na maďarskom reálnom gymnáziu v Košiciach, 1936 – 38 maďarčinu, dejepis a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1938 – 41 na pedagogickej fakulte

  R. 1928 – 36 študoval na maďarskom reálnom gymnáziu v Košiciach, 1936 – 38 maďarčinu, dejepis a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1938 – 41 na pedagogickej fakulte vysokej školy v Segedíne, 1958 – 60 absolvoval postgraduálne štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1938 – 41 pôsobil ako učiteľ na slov. meštianskej škole, 1941 – 42 predavač a účtovník v drevoobchode v Košiciach, potom učiteľ na cirkevnej strednej škole v Abaújszántó, 1942 – 45 vojak v maďarskej armáde, člen ľudovej milície, 1945 – 69 úradník a učiteľ v Košiciach, 1969 – 73 námestník ministra školstva, 1973 – 78 námestník ministra kultúry Slov. socialistickej republiky, od 1979 žil na dôchodku v Bratislave. Spočiatku písal hlavne pre deti, romány pre mládež Puffancs, Göndör és többiek (1961, po slovensky vyšiel pod názvom X 27 odhalený, 1963), Egyszerű ügy (1966), A Rezeda Cirkusz (1968, po slovensky Cirkus Rezeda, 1968). Autor zbierok reflexívnej lyriky Őszi máglya (1980), Fekete angyal (1983), románu Megtudtam, hogy élsz (1963, slovenský preklad Dozvedela som sa, že žiješ, 1966), zbierky poviedok Álom Tivadar hadparancsa (1975), románu A Rogozsán kocsma (1982, slov. preklad Rogožánova krčma, 1988), kníh noviel A lótuszevők fehér szigetén (1984), A mese ára (1987), románov Vas szegekkel veretel (1989), Az utolsó beugratás (1990), Babonák könyve (1993), Befejezhetetlen töorténetek (1994) a i. R. 1966 vydal sprievodcu Košicami pod názvom Kassai románc. Prekladal hlavne slov. a českých klasikov i súčasných autorov poézie a prózy do maďarčiny (A. Sládkovič, P. Dobšinský, P. O. Hviezdoslav, Ľ. Podjavorinská, V. Beniak, J. Lenko, V. Mihálik, Š. Žáry, V. Reisel, M. Válek, P. Koyš, I. Habaj, D. Dušek, L. Ballek, J. Johanides, P. Karvaš, J. Puškáš, P. Jaroš, M. V. Kratochvíl, L. Aškenazy, J. Brdečka, L. Fuks a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Megtudtam, hogy élsz (1963, slovenský preklad Dozvedela som sa, že žiješ, 1966)
  • Dozvedela som sa, že žiješ (1966, z maďarčiny Megtudtam, hogy élsz, 1963)
  • Álom Tivadar hadparancsa (1975)
  • A Rogozsán kocsma (1982, slov. preklad Rogožánova krčma, 1988)
  • A lótuszevők fehér szigetén (1984)
  • A mese ára (1987)
  • Rogožánova krčma (1988, z maďarčiny A Rogozán kocsma, 1982)
  • Vas szegekkel veretel (1989)
  • Az utolsó beugratás (1990)
  • Babonák könyve (1993)
  • Befejezhetetlen töorténetek (1994)

  Poézia

  • Őszi máglya (1980)
  • Fekete angyal (1983)

  Pre deti a mládež

  • Puffancs, Göndör és többiek (1961, po slovensky vyšiel pod názvom X 27 odhalený, 1963)
  • X 27 odhalený (1963, v maďarčine 1961 Puffancs, ...)
  • Egyszerű ügy (1966, po slovensky Cirkus Rezeda, 1968)
  • A Rezeda Cirkusz (1968, po slovensky Cirkus Rezeda, 1968)
  • Cirkus Rezeda (1968, v maďarčine A Rezeda Cirkus, 1968)

  Literatúra faktu

  • Kassai románc (1966)