Ondrej Mrlian

Narodenie 5. 4. 1921 Hybe
Úmrtie 20. 6. 1973 Bratislava • Životopis autora

  Do r. 1941 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1941 – 45 na Ev. teologickej fakulte, 1945 – 49 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po r. 1947 bol pracovníkom

  Do r. 1941 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1941 – 45 na Ev. teologickej fakulte, 1945 – 49 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po r. 1947 bol pracovníkom vydavateľského odboru Povereníctva informácií, neskôr Povereníctva školstva a kultúry, od 1957 redaktorom a šéfredaktorom vydavateľstva Tatran v Bratislave. Napísal monografiu o J. M. Hurbanovi (1959) a literárnohistorickú štúdiu o M. Dohnánym (1958), bol editorom spisov J. M. Hurbana a F. M. Dostojevského, r. 1957 – 70 redigoval Hviezdoslavovu knižnicu. Prekladal z francúzštiny (A. Dumas, V. Hugo, R. Merle a i.) a nemeckej literatúry (B. Brecht, S. Zweig a i.). Pripravil vlastivednú monografiu Hybe včera a dnes (1967).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Editorská činnosť

  • Hybe včera a dnes (1967)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013