Ondrej Nagaj

Narodenie 21. 2. 1940 Ratkovské Bystré • Životopis autora

  Ondrej NAGAJ po maturite na Jedenásťročnej strednej škole v Tornali (1957) študoval v r. 1957 – 62 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v

  Ondrej NAGAJ po maturite na Jedenásťročnej strednej škole v Tornali (1957) študoval v r. 1957 – 62 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Bol učiteľom na základnej škole v Hostoviciach, r. 1965 – 69 na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Tornali, 1969 – 85 na Strednej pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach, 1985 – 92 bol vedúcim redaktorom pôvodnej umeleckej tvorby vo Vydavateľstve Osveta v Martine, od 1992 opätovne pôsobil na Strednej pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach, kde žije doteraz. Knižne debutoval básnickou zbierkou Verše na pni (1966). Autor zbierok Hlboko doma (1973), Krajina človeka (1979), Prekrývanie tvárí (1981), lyricko-reflexívneho pásma Nebudem už zlý (1986), zbierky Šiel učiteľ poza školu (1989), Darované súkromie (1994), Nenechajte ma na pokoji (1995), Aj kameň dušu má (1997), Aj kalina je kvet, Aj Kajku láka let (obe 2000). Deťom venoval leporelá Kde spí hnedé vajíčko? (1987), Kamaráti na dvore (1995), Kamaráti z lesa (1999), zbierku krátkych básničiek, rečňovaniek a hádaniek Mám básničku na jazýčku (1988) a i. Po roku 2000 mu vyšli ďalšie básnické zbierky Aj kat si poplače (2001), Kaluž je more (2005), Píšem si namiesto Teba (2007) a Zastavenie (2008), súbor satirických epigramov Posmešníky (2006), veršovaná knižka pre deti Od čoho má slnko kľúče, leporelo Kamaráti na lúke (obe 2005), kniha básní pre deti Veršíky o zvieratkách (2009) a publikácia Hádanky (2006).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Verše na pni (1966)
  • Hlboko doma (1973)
  • Krajina človeka (1979)
  • Prekrývanie tvárí (1981)
  • Nebudem už zlý (1986)
  • Šiel učiteľ poza školu (1989)
  • Darované súkromie (1994)
  • Nenechajte ma na pokoji (1995)
  • Aj kameň dušu má (1997)
  • Aj Kajku láka let (2000)
  • Aj kalina je kvet (2000)
  • Aj kat si poplače (2001)
  • Kaluž je more (2005)
  • Píšem si namiesto Teba (2007)
  • Zastavenie (2008)
  • Šepotance (2013, 1.vydanie)
  • Veď ja viem (2016, 1.vydanie)

  Pre deti a mládež

  Iné

 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Literárne ozveny. Memento homo. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 14. Autor neuved.: Rodák z
  CABADAJ, Peter: Literárne ozveny. Memento homo. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 14.

  Autor neuved.: Rodák z Ratkovského Bystrého... (o ňom + ukážka z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, príloha Literatúra, s. I.

  HORECKÝ, Michal: Ondrej Nagaj – jediný prekladateľ Naryškina. In: Literárny týždenník, roč. XXVIII, 11. 2. 2015, č. 5 – 6, s. 8.

  ŠAH: Ondrej Nagaj – 75.  (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130., 2015, č. 2, s. 158 – 159.

  VÁLEK, Igor: Citlivé slovo, dobrá myšlienka a správny odkaz. (Anketa s tvorcami detskej knihy). In: Slovensko, roč. XXXVI, jar 2015, s. 33 – 35.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIV.

  MIŠÁK, Peter: Vôbec nie ukradomky (Ondrej Nagaj: Ukradomky). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 23. 6. 2010, č. 13, s. 5.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXIII.

  REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVI.

  TATÁR, Jozef: Od oslovovania k sebaoslovovaniu. Ondrej Nagaj: Píšem si namiesto Teba. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 136 – 137.

  MATEJOV, Radoslav: Na noži (Ondrej Nagaj: Posmešníky). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 3. 2007, č. 7, s. 5.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Slnečné verše: Ondrej Nagaj: Od čoho má slnko kľúče. In: Knižná revue, roč. XVI, 4. 1. 2006, č. 1, s. 5.

  ŠAH: Ondrej Nagaj – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 2, s. 159.

  -df-, -jm-, -rm-: Umenie mája (Prútikom po srdci. Ondrej Nagaj: Aj kajku láka kvet). In: Knižná revue, roč. XI, 16. 5. 2001, č. 10,  s. 3.

  Autor neuved.: Ruže v zime nekvitnú (Ondrej Nagaj: Aj kalina je kvet). In: Knižná revue, roč. X, 11. 10. 2000, č. 21, s. 3.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013