Pavel Koyš

Narodenie 8. 1. 1932 Ladce
Úmrtie 22. 7. 1993 Bratislava • Pseudonym

  Pavol Horský
 • Životopis autora

  Pavel KOYŠ v r. 1961 – 66 študoval na Vysokej škole politickej Ústredného výboru KSČ v Prahe. Sprvu pracoval ako robotník v

  Pavel KOYŠ v r. 1961 – 66 študoval na Vysokej škole politickej Ústredného výboru KSČ v Prahe. Sprvu pracoval ako robotník v Cementárni Ladce, 1949 – 51 a 1957 – 60 pracovník Slov. ústredného výboru Čs. zväzu mládeže, medzitým 1951 – 57 redaktor denníka Smena, 1960 – 62 šéfredaktor časopisu Mladá tvorba, 1962 – 66 vydavateľstva Smena, 1966 – 68 tlačový tajomník Úradu SNR, 1968 – 69 tajomník Zväzu slov. spisovateľov, 1969 – 71 ústredný riaditeľ Slov. filmu, 1971 – 88 prvý námestník ministra kultúry Slov. socialistickej republiky, zároveň 1982 – 89 podpredseda Zväzu slov. spisovateľov a Zväzu čs. spisovateľov, 1987 – 90 poslanec Federálneho zhromaždenia, 1988 – 89 minister kultúry, trvale žil v Bratislave. Produktívny básnik socialisticky angažovanej tvorby. Knižne debutoval zbierkou básní Hviezdy na zemi (1959). Autor básnických zbierok Spolu (1971), Je taký človek (1972), Kde má človek vlasť (1982), Deti na dostrel (1983), Moralizmy (1986), Riava (1987); básnickýh skladieb a poém Večné leto (1973), Nie (1977), Pozdrav Ostrovu slobody (1978), Komunisti (1981), Nový Prometeus (1983); cyklu piatich poém Slnko, zostaň s nami (1985); triptychu Tvŕdze (1977), Krídla (1978) a Rosa (1979); občianskej lyriky - veršovo-obrazových publikácií Pieseň o Slovensku (s K. Kállayom, 1973) a Pieseň o práci (s I. Cichom, 1988); intímnej lyriky - básnických zbierok a poém Čakám ťa, láska (1963), Srdce (1965), Rozmrazovanie slnka (1966), Ukrutná vernosť (1968), Koľko krokov je k úsmevu (1970), Ľúbostné variácie (1972), Načo je človeku dom (1974), Vyznanie lásky (1975), Všade (1978), Plač za láskou (1984), Chcem tvoje telo (1986), Rozmýšľanie o človeku a čase (1987). Ľ. Feldek zdramatizoval jeho básnickú skladbu Všade vonia ženou (1979) a D. Kardoš zhudobnil viaceré básne. Jeho dielo uzatvorila posmrtne vydaná zbierka Ľúbme sa (1994).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Hviezdy na zemi (1959)
  • Čakám ťa, láska (1963)
  • Srdce (1965)
  • Rozmrazovanie slnka (1966)
  • S tebou a bez teba (1966, antológia, zost., spoj. text, doslov a pozn. o autoroch P. Koyš)
  • Ukrutná vernosť (1968)
  • Koľko krokov je k úsmevu (1970)
  • Spolu (1971)
  • Je taký človek (1972)
  • Ľúbostné variácie (1972)
  • Pieseň o Slovensku (1973, spoločné dielo P. Koyš, K. Kállay)
  • Večné leto (1973)
  • Načo je človeku dom (1974)
  • Vyznanie lásky (1975)
  • Nie (1977)
  • Tvŕdze (1977, 1. diel triptychu)
  • Krídla (1978, 2. diel triptychu)
  • Pozdrav Ostrovu slobody (1978)
  • Všade (1978)
  • Rosa (1979, 3. diel triptychu)
  • Všade vonia ženou (1979)
  • Komunisti (1981)
  • Chvála pohybu (1982, zost. J. Gerbóc)
  • Kde má človek vlasť (1982)
  • Děti na dostřel (1983)
  • Deti na dostrel (1983)
  • Nový Prometeus (1983)
  • Plač za láskou (1984)
  • Slnko, zostaň s nami (1985)
  • Chcem tvoje telo (1986)
  • Moralizmy (1986)
  • Chvála pohybu: Vybrané básne (1987)
  • Riava (1987)
  • Rozmýšľanie o človeku a čase (1987)
  • Pieseň o práci (1988, spoločné dielo P. Koyš, I. Cích)
  • Pšeničné pole (1988)
  • Ľúbme sa (1994, posmertne vydaná zbierka)
  • Miloval vás básnik (1995)
  • V láske je žena bezbrehá (1998)
  • Pieseň piesní žena (2005)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". I n: Slovenské pohľady , roč. IV + 135,
  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 89.

  BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

  Z archívneho života Zlaty Solivajsovej (4/4). Časť štvrtá alebo Korešpondencia z rokov 1969 – 1992. (E. Zátopek, P. Koyš, M. Ďuríčková, B. Bobáková, P. Hrúz, H. Ponická, Š. Moravčík). In: Vertigo, 4, 2015, s. 38 – 42.

  PUCHALA, Vlado: V láske najsilnejší (Pavel Koyš: Miloval vás básnik). In: Knižná revue, roč. VI, 17. 1. 1996, č. 1, s. 5.

  PUCHALA, Vlado: Pavel Koyše: Ľúbime sa. In: Knižná revue, roč. V, 8. 2. 1995, č. 2, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013