• Životopis autora

  Pavel URBAN vyštudoval filozofiu, estetiku a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Autor zbierok: Obrázky z raja (2005),

  Pavel URBAN vyštudoval filozofiu, estetiku a dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Autor zbierok: Obrázky z raja (2005), Vínny duet (2006), Ab imo pectore – z hĺbky srdca (2007). Verše a prózu uverejňuje v Slov. rozhlase, antológiách (Pes na mesiaci) a literárnych periodikách (Dotyky, RAK, Romboid, Literárny týždenník a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  RÁCOVÁ, Veronika: Cinkanie pohárov – rinčanie skla (Vínny duet ešte raz). Pavel Urban: Vínny duet. (Recenzia). In: RAK , roč. XIII, 2008, č. 4, s.
  RÁCOVÁ, Veronika: Cinkanie pohárov – rinčanie skla (Vínny duet ešte raz). Pavel Urban: Vínny duet. (Recenzia). In: RAK, roč. XIII, 2008, č. 4, s. 50 – 51.

  HOCHEL, IGor: Náznak talentu (Obrázky z raja. Recenzia). In: RAK, roč. XI., 2006, č. 2, s. 42 – 43.

  TOMÁŠ, Radoslav: Na noži – Zadychčané ambície (Pavel Urban: Vínny duet). In: Knižná revue, roč. XVII, 17. 1. 2007, č. 2, s. 5.

  TOMÁŠ, Radoslav: Provokujúci obrázok (Pavel Urban: Obrázky z raja). In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  2. miesto v ankete Knižnej revue – Kniha roka v kategórii Debut roka