• Životopis autora

  R. 1977 – 81 študoval na gymnáziu v Košiciach, r. 1982 – 87 na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. R. 1987 – 94 pracoval ako

  R. 1977 – 81 študoval na gymnáziu v Košiciach, r. 1982 – 87 na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. R. 1987 – 94 pracoval ako prevádzkar v podniku Reštaurácie, súčasne r. 1992 – 94 kultúrny redaktor Košického večera, r. 1995 – 2001 kultúrno-výchovný pracovník Východoslov. galérie, od r. 2001 je nezamestnaný, žije v Košiciach. Počas vysokoškolských štúdií sa začal zaoberať poéziou, filozofiou a výtvarným umením. Básne, básne v próze a krátke prozaické sentencie sústredil do bilingválnej, česko-slov. písanej zbierky NOX (1997) a zbierky Sizyfova radosť (1999 – 2002). Napisal poému Slnko poludnia, vkomponoval ju do divadelnej hry Básnický býva človek (2002). Svoje poetické práce si aj sám ilustruje.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • NOX (1997)
  • Sizyfova radosť (1999, – 2002)

  Dráma

  • Básnický býva človek (2002)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pavol Klesa – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 160.