Pavol Palkovič

Narodenie 14. 6. 1930 Kúty
Úmrtie 7. 4. 2009 Bratislava • Životopis autora

  V r. 1941 – 49 študoval na gymnáziách v Skalici a v Malackách, r. 1949 – 53 slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave.

  V r. 1941 – 49 študoval na gymnáziách v Skalici a v Malackách, r. 1949 – 53 slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1953 – 56 ako asistent na Vysokej škole pedagogickej, r. 1956 – 60 na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave, r. 1960 – 77 odborný asistent a doc. na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, od r. 1977 bol prof. na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Vo svojej literárnovednej činnosti sa orientoval predovšetkým na problematiku slov. realistickej drámy a z jej predstaviteľov venoval najväčšiu pozornosť Jozefovi Hollému, J. G. Tajovskému a VHV, o ktorých vydal samostatné práce: Dramatické dielo Jozefa Hollého (1968), Jozef Gregor Tajovský – realistický dramatik slovenskej predprevratovej dediny (1972), Dialógy s Tajovským (1983) a VHV – Hry (1974). Autor publikácie Život drámy a duchovný rozmer divadla (1999), študijného materiálu Cestami rozhlasovej tvorby 1 – 2 (1986), vysokoškolských učebníc Interpretácia klasiky v súčasnom divadle (1985) a Sprítomňovanie klasiky (2005); autor viacerých odborných štúdií a článkov z oblasti divadelnej teórie, kritiky a rozhlasového umenia, ktoré publikoval v rozličných periodikách (Slov. pohľady, Slov. divadlo, Mladá tvorba, Nové slovo, Pravda a i.). Ako editor na vydanie pripravil Jesenského Maškarný ples a iné poviedky (1975), Chalupkovo Kocúrkovo (1980) a Tajovského Ženský zákon (1985).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Interpretácia klasiky v súčasnom divadle (1985)
  • Cestami rozhlasovej tvorby 1, 2 (1986)
  • Život drámy a duchovný rozmer divadla (1999)
  • Sprítomňovanie klasiky (2005, 1.vydanie)

  Literárna veda

  • Dramatické dielo Jozefa Hollého (1968)
  • Jozef Gregor Tajovský – realistický dramatik slovenskej predprevratovej dediny (1972)
  • VHV – Hry (1974)
  • Dialógy s Tajovským (1983)

  Editorská činnosť

  • Maškarný ples a iné poviedky (1975, autor: J. Jesenský)
  • Kocúrkovo (1980, autor: J. Chalupka)
  • Ženský zákon (1985, autor: J. G. Tajovský)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  FORDINÁLOVÁ, Eva – PALKOVIČ, Pavol: Náš rozhovor s literárnym vedcom Pavlom Palkovičom. 17. 3. 2015
  FORDINÁLOVÁ, Eva – PALKOVIČ, Pavol: Náš rozhovor s literárnym vedcom Pavlom Palkovičom. 17. 3. 2015
  https://www.zahorskemuzeum.sk/nas-rozhovor-s-literarnym-vedcom-pavlom-palkovicom/

  POLÁK, Milan: Obhajoba hodnoty. Pavol Palkovič: Sprítomňovanie klasiky. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 118 – 120.

  ŠAH: Pavol Palkovič – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 6, s. 157 – 158.

  ŠAH: Pavol Palkovič. Pripomíname si. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 159.

  FERKO, Miloš: Von i dnu, zhora a zdola (Pavol Palkovič: Život drámy). In: Knižná revue, roč. X, 10. 5. 2000, č. 10, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Literárneho fondu za rok 1999 za knihu Život drámy a duchovný rozmer divadla

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013