Pavol Štefánik

Narodenie 22. 1. 1920 Úľany nad Žitavou
Úmrtie 1. 4. 2010 Bratislava • Pseudonym

  Jozef Breza, Paľo, Zvonimír Zungov
 • Životopis autora

  Pavol ŠTEFÁNIK r. 1941 maturoval na gymnáziu v Šuranoch, 1941 – 42 redaktor časopisu Slovákov žijúcich v Maďarsku Slov. jednota

  Pavol ŠTEFÁNIK r. 1941 maturoval na gymnáziu v Šuranoch, 1941 – 42 redaktor časopisu Slovákov žijúcich v Maďarsku Slov. jednota v Budapešti, po príchode na Slovensko 1942 – 45 pracovník Združenia št. a verejných zamestnancov, 1946 – 51 pracovník Povereníctva informácií, 1951 – 55 redaktor Pionierskych novín, od 1956 šéfredaktor časopisu Ohník v Bratislave. Prvé verše uverejnil v Slov. jednote, neskôr v Slov. pohľadoch a v časopisoch pre deti. Knižne debutoval epickou básňou pre deti Mravce stavitelia (1949), ďalej napísal knihy pre deti a leporelá O prvú cenu (1950), Bez práce nie sú koláče (1952), Ako sa Ivko stratil (1958), Zlatý prsteň (1959), Sedem farieb dúhy, Čarovné vrecko (obe 1963), O múdrom káčerovi (1964), Sedlaj koňa, Fantázia (1969), Čo nového v lese (1974), Čarovný mlyn (1976), V pávom sade (1978), Kto kam išiel a čo našiel (1980), Obloha je modrý zvon (1984). R. 2001 – 02 pripravil a vydal ďalších sedem leporel so zvieracími motívmi pre najmenších, deťom adresoval aj knižku O kráľovi a králikovi a iné rozprávky (2004). Detskú literatúru prekladal z češtiny, maďarčiny, nemčiny a poľštiny. Pre dospelých mu vyšla jediná zbierka poézie Škovránčia pieseň (1958). Autor publikácie Slovenské gymnázium v Šuranoch v rokoch maďarskej okupácie 1938 – 1945 (2007).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Škovránčia pieseň (1958)

  Pre deti a mládež

  Odborná literatúra

  • Slovenské gymnázium v Šuranoch v rokoch maďarskej okupácie 1938 – 1945 (2007)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  PONICKÁ, Hana: K vzácnym listom. (Z korešpondencie P. Štefánika synovi Milanovi). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 77
  PONICKÁ, Hana: K vzácnym listom. (Z korešpondencie P. Štefánika synovi Milanovi). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 77 – 83.
  Zobraziť všetko