Pavol Vongrej

Narodenie 27. 6. 1935 Liptovský Peter
Úmrtie 15. 11. 2001 Bratislava • Životopis autora

  Pavol VONGREJ r. 1953 maturoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1953 – 58 študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po

  Pavol VONGREJ r. 1953 maturoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1953 – 58 študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách dva roky učil na gymnáziu, od 1960 pôsobil v Matici slov. v Martine v rôznych funkciách, prevažne v Literárnom archíve. Po r. 1968 nesmel publikovať, od 1973 býval v Bratislave a pracoval v Matici slov., od 1997 na dôchodku. Svoje bádateľské úsilie zameral na pramenný výskum slov. romantickej literatúry. Prvú knižnú publikáciu o Matici slov. Z vôle ľudu zrodená (1963) pripravil s M. Kováčom, potom spoločne s A. Maťovčíkom vydal výber z matičných literárnoarchívnych zbierok Slovenská literatúra v rukopisoch (1963). Napísal knižnú esej Janko Kráľ – básnik búrlivák (1966). Zostavil antológiu z neznámej romantickej poézie Keby si počul všetky tie víchrice… (1966), vydal monografiu Dielo Sama Vozára (1967), knižnú esej o Sládkovičovi Diamant v hrude (1970), sprístupnil neznámy rkp. Jána Botta Čachtická pani (1978), vydal Listy Jána Bottu (1983), knihu pramenných štúdií o Kráľovi, Kalinčiakovi, Bottovi, Sládkovičovi, Hodžovi Zlomky z romantizmu (1982) i básnickú zbierku Ako hosť (1998), výber z celoživotnej básnickej tvorby. Na vydanie pripravil 4. zv. zobraných spisov Jozefa Škultétyho O romantizme (1987), životný príbeh Jána Botta opísal v beletrizovanej eseji Súdny deň básne (1986) a dramatické osudy Janka Kráľa v eseji Syn sveta (1989), obe spoločne v 2. vydaní pod názvom Dvaja romantici (1994). Edične pripravil výber z tvorby Karola Kuzmányho Sláva šľachetným (1993). Autor štúdie Literárna história v Matici slovenskej (1988), biografickej eseje o M. M. Hodžovi Vyhnanec (2000). Posmrtne vyšla jeho biografia K. Kuzmányho Kto za pravdu… (2002), do tlače pripravil komentovanú básnickú epopeju M. M. Hodžu Matora (2003).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Ako hosť (1998)

  Esej

  • Janko Kráľ – básnik búrlivák (1966)
  • Diamant v hrude (1970)
  • Súdny deň básne (1986)
  • Syn sveta (1989)
  • Dvaja romantici (1994, obe eseje Súdny deň básne a Syn sveta)
  • Vyhnanec (2000, o M. M. Hodžovi)

  Odborná literatúra

  • Z vôle ľudu zrodená (1963, spoluautori: P. Vongrej, M. Kováč)

  Literárna veda

  • Slovenská literatúra v rukopisoch (1963, spoluautori: P. Vongrej, A. Maťovčík)
  • Dielo Sama Vozára (1967)
  • Zlomky z romantizmu (1982)
  • Literárna história v Matici slovenskej (1988)
  • Kto za pravdu… (2002, biografia K. Kuzmányho)

  Editorská činnosť

  • Keby si počul všetky tie víchrice… (1966, antológia poézie)
  • Čachtická pani (1978, rkp. Jána Botta)
  • Listy Jána Bottu (1983)
  • O romantizme (1987, 4. zv. zobraných spisov J. Škultétyho)
  • Sláva šľachetným (1993, výber z tvorby K. Kuzmányho)
  • M. Hodža: Matora (2003)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠMATLÁK, Stanislav: Edičný čin (Michal Miloslav Hodža: Matora (1853 – 1857). Tex pripravil, komentáre a doslov napísal Pavol Vongrej). In: Knižná
  ŠMATLÁK, Stanislav: Edičný čin (Michal Miloslav Hodža: Matora (1853 – 1857). Tex pripravil, komentáre a doslov napísal Pavol Vongrej). In: Knižná revue, roč. XV, 16. 2. 2005, č. 4, s. 3.

  WINKLER, Tomáš: Za Pavlom Vongrejom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 1, s. 111.

  BEŇO, Ján: Pochiba o živoťe je smrť života. Pavol Vongrej: Vyhnanec (Prípad Michal M. Hodža). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 114 – 115.

  ŠAH: Pavol Vongrej. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 158.

  ŠAH: Pavol Vongrej. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 159.

  HUDÍK, Pavol – VONGREJ, Pavol: Meditácia o aktuálnom romantizme (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 8. 3. 1995, č. 4, s. 12.


  ŠPAČEK, Jozef: Príťažlivý dvojportrét. Pavol Vongrej: Dvaja romantici (Prípad Janko Kráľ a Ján Botto). In: Knižná revue, roč. V, 25. 1. 1995, č. 1, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013