Peter Bičkoš

Narodenie 1. 6. 1911 Krásna nad Hornádom
Úmrtie 31. 3. 2001 Žilina • Životopis autora

  Peter Bičkoš r. 1930 maturoval na obchodnej akadémii v Košiciach. Po štúdiách pracoval r. 1930 – 31 ako notársky pomocník v

  Peter Bičkoš r. 1930 maturoval na obchodnej akadémii v Košiciach. Po štúdiách pracoval r. 1930 – 31 ako notársky pomocník v Herľanoch, 1931 – 33 vojenská prezenčná služba, 1933 – 35 pôsobil ako bankový úradník Roľníckej vzájomnej pokladnice v Kráľovskom Chlmci, od 1936 pracoval v bankových inštitúciách v Prahe, Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove, Žiline a i., od 1976 žil na dôchodku v Žiline. Už počas štúdia viedol r. 1929 – 30 košickú filiálnu redakciu časopisu Svojeť, 1933 bol redaktorom týždenníka Košické noviny a v tom čase uverejňoval poviedky, kurzívky a publicistické príspevky vo východoslov. periodikách (Slov. východ, Slov. pravda, Slov. večerník). Po dlhej odmlke od r. 1980 publikoval novely a poviedky v zborníkoch stredoslov. autorov  (Pribúdanie kruhov, Variácie na život). Knižne vydal román Pred svitaním (1983) z vojnových a povstaleckých čias, po ktorom nasledovala kniha noviel s detektívnymi zápletkami z prostredia bankovníctva Dolárova story (1987).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Pred svitaním (1983)
  • Dolárova story (1987)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Peter Bičkoš. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 156.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013