• Životopis autora

  Peter CABADAJ sa narodil 10. 4. 1966 v Žiline. V r. 1980 – 84 absolvoval gymnázium v Žiline, 1984 – 88 študoval históriu na Filozofickej fakulte UK v

  Peter CABADAJ sa narodil 10. 4. 1966 v Žiline. V r. 1980 – 84 absolvoval gymnázium v Žiline, 1984 – 88 študoval históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1990 – 92 filmovú vedu na Karlovej univerzite v Prahe. R. 1989 – 90 pôsobil ako odborný pracovník Biografickeho ústavu Matice slov. v Martine, 1990 – 92 prednosta Obecného úradu v Terchovej, 1992 – 95 riaditeľ Vydavateľstva Matice slov. v Martine, 1995 – 97 pracoval v slobodnom povolaní, 1997 – 99 odborný pracovník Slov. literárneho ústavu Matice slov., od r. 2000 v NBiU Matice slov., v júli 2000 bol poverený vedením novozriadenej SNK, od 2001 jej kultúrnych a edičných aktivít v Martine. Popri časopiseckých príspevkoch sa prezentoval vydaniami humoresiek a úvah Keď sme v Terchovej budovali kapitalizmus (1992) a Kam sme sa to v Terchovej dobudovali? (1994), autor básnickej zbierky Môj psí tridsiatok (1996), cestopisných kníh Odskočili sme si do Argentíny (1994), Keď Švédsko tlieskalo Terchovej (1996), Sen zvaný Llangollen (1996), S Muchovcami po Austrálii (1997). Okrem toho vydal esejistické portréty významných osobností Terchovej Na osobnú nôtu (1998), spracoval portrét krajanského dejateľa Imricha Fuzyho, zostavil a vydal výbery z diela exilových autorov Kolomana K. Geraldiniho, R. Dilonga, M. Šprinca, Ľ. Bešeňovského, J. L. Doránskeho a i. a antológiu exilovej poézie Pošlem domov srdca kúsok (1997). Vydal monografiu Slovenský literárny exil 1939 – 1990 (2002), knihu rozmanitých textov Nebo teplo apríl máj (2006), napísal scenáre televíznych dokumentárnych filmov o Rudolfovi Dilongovi, Gorazdovi Zvonickom, Jánovi Frátrikovi, Pavlovi Ušákovi Olivovi a o katolíckej moderne. Autor monografie Slovenské pivovarníctvo v toku času (2000).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  • Môj psí tridsiatok (1996)
  • Pošlem domov srdca kúsok (1997, antológia)

  Esej

  Literatúra faktu

  • Odskočili sme si do Argentíny (1994)
  • Keď Švédsko tlieskalo Terchovej (1996)
  • Sen zvaný Llangollen (1996)
  • S Muchovcami po Austrálii (1997)
  • Slovenské pivovarníctvo v toku času (2000)

  Odborná literatúra

  Literárna veda

 • Monografie a štúdie o autorovi

  HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Peter Cabadaj a kol. / Keď blízko bolo ešte veľmi ďaleko...). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č.
  HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Peter Cabadaj a kol. / Keď blízko bolo ešte veľmi ďaleko...). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 110.

  ŠAH: Peter Cabadaj – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 159 – 160.

  VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXVI.

  FERKO, Miloš – CABADAj, Peter: Zložitý a ťažký proces výberu. Nad Slovníkom slovenských spisovateľov 20. storočia (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 21. 1. 2009, č. 2, s. 3.

  HAVIAR, Štefan: Jánošík by spyšnel. Peter Cabadaj – Vladimír Križo: Terchová. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 3, s. 117 – 118.

  PETRÍK, Vladimíť: Doma sa necítili doma (Peter Cabadaj: Slovenský literárny exil 1939 – 1990). In: Knižná revue, roč. XIII, 16. 4. 2003, č. 8, s. 5.

  HAVIAR, Štefan – CABADAJ, Peter: Slovenský exil z temnôt na svetlo. (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 9, s. 150 – 151.

  HAVIAR, Štefan: Na slávu zlatého moku. Peter Cabadaj: Slovenské pivovarníctvo v toku času. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 115 – 116.

  HAVIAR, Štefan: Terchovec, ten sa má. Peter Cabadaj: Na osobnú nôtu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 140 – 141.

  HAVIAR, Štefan: Severský dotyk "BRÖDERNA MUCHA". Peter Cabadaj: Keď Švédsko tlieskalo Terchovej. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 6, s. 150 – 151.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013