• Životopis autora

  Študoval na gymnáziu v Bratislave, kde r. 1988 maturoval, 1988 – 93 slovenčinu a históriu na bratislavskej Filozofickej fakulte UK, kde po

  Študoval na gymnáziu v Bratislave, kde r. 1988 maturoval, 1988 – 93 slovenčinu a históriu na bratislavskej Filozofickej fakulte UK, kde po štúdiách pôsobil najprv ako postgraduant a potom odborný asistent na Katedre slov. literatúry a literárnej vedy. Literárnokritické príspevky uverejňoval už počas štúdií v periodickej tlači a v zborníkoch Fórum mladej slovenskej literárnej kritiky (1992) a Fórum literárnej kritiky (1994). Zostavil a vydal antológiu slov. poviedky Miesto príbehu (1995) a s V. Barboríkom publikáciu k výročiu časopisu Mladá tvorba (1996). Autor literárnovednej práce Násmešné rozmlúvanie (1996Večn), v ktorej formou fiktívneho dialógu (medzi Optimistom a Pesimistom) uvažuje o štyroch dielach slov. spisovateľov: o Záborského Faustiáde, o Bajzovom románe René mládenca príhody a skúsenosti, o satirickej próze J. Chalupku Bendeguz a o novele Večne je zelený… od P. Vilikovského. Spoluautor príruček o slov. spisovateľch (Portréty slovenských spisovateľov, Panoráma slovenskej literatúry a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  Editorská činnosť

  • Miesto príbehu (1995)
  • Mladá tvorba (1996, spolu s P. Darovcom)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TOLLAROVIČ, Peter: Darovec, Peter (ed.): K dielu Pavla Vilikovského. (Recenzia). In: Slovenská literatúra , roč. 64, 2017, č. 5, s. 393 – 395. KRAJANOVÁ,
  TOLLAROVIČ, Peter: Darovec, Peter (ed.): K dielu Pavla Vilikovského. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 5, s. 393 – 395.

  KRAJANOVÁ, Kristína: K dielu Jána Števčeka (pri príležitosti nedožitého 85. výročia narodenia literárneho vedca, pedagóga, prekladateľa). Ed. Andrea Bokníková, Peter Darovec. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 134 – 136.

  GREŠOVÁ, Monika – DAROVEC, Peter: Našej literatúre budeme rozumieť o sto rokov. Dnes sa odovzdáva prestížna cena Anasoft litera. Literárny vedec Peter Darovec preto hodnotí stav súčasnej slovenskej literatúry. (Rozhovor). In: Sme, roč. 24, 19. 9. 2016, č. 217 , s. 12.

  ROŽŇOVÁ, Jitka – DAROVEC, Peter: Je toľko "literatúr", koľko je čitateľov (Rozhovor + stručný životopis). In: Knižná revue, roč. XIX, 23. 12. 2009, č. 26, s. 12.

  -rm-: Pred prijímačkami na vysokú školu (Ladislav  Čúzy – Peter Darovec – Igor Hochel – Zuzana Kákošová: Panoráma slovenskej literatúry III). In: Knižná revue, roč. XVI, 7. 6. 2006, č. 12, s. 11.

  FERKO, Miloš: Osvetlená galéria (A. Bokníková, L. Čúzy, P. Darovec, D. Kročanová, V. Mikula, J. Zambor: Portréty slovenských spisovateľov I). In: Knižná revue, roč. IX, 3. 2. 1999, č. 3, s. 5.

  PETRÍK, Vladimír: Mladá tvorba opäť medzi nami. Peter Darovec – Vladimír Barborík: Mladá tvorba 1956 – 1970 – 1996. (Recenzie a kritiky). In: RAK, roč. II., 1997, č. 3/4, s. 106 – 108.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013