Peter Ďurkovský

Narodenie 6. 12. 1967 Žilina • Životopis autora

  Študoval na gymnáziu s ekonomickým zameraním v Žiline, kde r. 1990 maturoval. Pôsobí v Žiline a venuje sa literárnej tvorbe. Básňami sa prezentoval od r. 1992 na súťažiach a podujatiach

  Študoval na gymnáziu s ekonomickým zameraním v Žiline, kde r. 1990 maturoval. Pôsobí v Žiline a venuje sa literárnej tvorbe. Básňami sa prezentoval od r. 1992 na súťažiach a podujatiach Literárne Šurany, Literárny Zvolen, Jašíkove Kysuce a i. Po časopisecky publikovaných básňach (v Dotykoch, Mladých rozletoch, Novom slove, Romboide, Tvorbe T a i.) knižne vydal reklamnú publikáciu Momentky z ulice (1997), po ktorej nasledovali zbierky reflexívnej poézie Bezbranný vietor (1998), Najnovšie apokryfy, Do srdca je len pár sekúnd (obe 2000), Evanjelium podľa Piláta (2003), Utajený anjel (2004), Silvia a zrkadlo (2006).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  • Momentky z ulice (1997)
  • Bezbranný vietor (1998)
  • Do srdca je len pár sekúnd (2000)
  • Najnovšie apokryfy (2000)