• Životopis autora

  Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako riaditeľ Okresného archívu, Oravskej galérie, Oravského múzea.

  Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako riaditeľ Okresného archívu, Oravskej galérie, Oravského múzea. Ako vydavateľ vydával od r. 1990 do roku 2009 publikácie propagujúce Oravu (Nástupníckym vydavateľstvom je Vydavateľstvo Janka Hubová).  Je spoluautor a zostavovateľ mnohých monografií oravských miest a obcí. Pre deti napísal  o. i. rozprávkové knihy Nadutec a Rozhnevaní priatelia (obe 2001). Autor historickej prózy Tŕnistá cesta na popravisko (2004) a životopisného románu Pokiaľ Tatra stojí… (2001).

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Pokiaľ Tatra stojí… (2001)
  • Strašidelné povesti z Oravy (2004)
  • Tŕnistá cesta na popravisko (2004)
  • Povesti z dávnych čias (2005)
  • V smútku a ponížení (2006, 1.vydanie)
  • Povesti z Oravy (2009)
  • Povesti z Oravy II (2010)
  • Kliatba (2012, 1.vydanie)
  • Čas veľkých činov (2013)
  • Z božej vôle palatín (2017, 1.vydanie)

  Pre deti a mládež

  • Nadutec (2001)
  • Rozhnevaní priatelia (2001)
  • O bohatstve a láske (2007)

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  MIHOVÁ, Lenka: Architekt svitajúcich časov (Peter Huba: Architekt svitajúcich časosv Blažej Félix Bulla). Recenzia. In: Lit:erárny týždenník ,
  MIHOVÁ, Lenka: Architekt svitajúcich časov (Peter Huba: Architekt svitajúcich časosv Blažej Félix Bulla). Recenzia. In: Lit:erárny týždenník, roč. XXXI, 9. 5. 2018, č. 17 – 18, s. 13.

  ŠABÍK, Vincent: Peter Huba: Príbeh slovenskej hymny a jej autora. Dielo Janka Matúšku. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 130 – 131.

  HAJKO, Dalimír: Peter Huba / Architekt svitajúcich čis – Blažej Félix Bulla (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 115.

  GVOŽDIAKOVÁ, Janka: Pohnutá história. Peter Huba: Z Božej vôle palatín. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 23. 8. 2017, č. 27 – 28, s. 13.

  PARENIČKA, Pavol: Peter Huba: Liečiteľ tela i duše Baltazár Demian. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 133 – 136.

  ROSINSKÁ, Želka – HUBa, Peter: Predstavujeme Vydavateľstvo Peter Huba (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 24. 6. 1998, č. 13, s. 8.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013