Peter Kompiš

Narodenie 21. 5. 1886 Martin
Úmrtie 12. 7. 1945 Praha (Česko) • Pseudonym

  Čamburský, Jarabinský, Jarabúrsky, Ľubický, Malatínsky, Maurice Geléotti, Podolský Slovák, Smutnohájsky, Smutnohorský
 • Životopis autora

  R. 1900 – 05 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a v Místku. R. 1906 – 07 pracovník nakladateľstva J. Ottu v Prahe, 1907 kníhkupectva F. Volckmara v Lipsku, 1908

  R. 1900 – 05 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a v Místku. R. 1906 – 07 pracovník nakladateľstva J. Ottu v Prahe, 1907 kníhkupectva F. Volckmara v Lipsku, 1908 – 14 samostatný kníhkupec v Martine, kde 1910 – 14 vydával a redigoval Kupecké, priemyselné a hospodárske noviny. R. 1914 – 17 účastník prvej svetovej vojny, 1917 sa zo srbského frontu vrátil chorý. R. 1917 – 18 pôsobil ako úradník Úvernej banky v Ružomberku, 1918 – 19 redaktor Slov. týždenníka v Budapešti, 1919 – 32 vedúci redaktor slov. rubriky novín Venkov v Prahe, kde od r. 1932 bol voľným novinárom a spisovateľom. Básne a prozaické práce publikoval od r. 1902 časopisecky, knižne ako výbery z celoživotného básnického diela vydal zbierky Zlaté lísťa (1925) a Stroskotanec sférických letov (1927). Autor ľudovýchovne zameranej prózy Návštevou u priateľa (1909), memoárov Na slovenském bojišti (1920), románov Bankrot (1922) a Osloboditeľ (1927) - o M. Hodžovi; zbierok poviedok a humoresiek Slovenské rozprávky (so sestrou Elenou Petrovskou, 1918), Sokyne (1925), Starý ženích a iné rozprávky (1926), Stoličný bál (1931), Krásna Gerta (1936), románu Cesta do kriminálu (1926), dobrodružných románov z juhoamerického a českého prostredia Lovec jaguárov (1926), Bludná púť veľkého čarodeja (1929), Zelený mlyn (1934). V dráme spracuval pseudoorientálne a folklórne motívy, knižne vydal veršovanú hru Vohľady ispahanského emira Mehemeta (1908), podľa O. Schmelzera napísal ďalšiu alegorickú orientálnu grotesku Istafa Beg alebo Nevýskaj, kým si nepreskočil (1910), slov. ľudové rozprávky zdramatizoval v hrách Popelvár (1923) a Pamodaj šťastia, lavička (1936). V publicistike sa prezentoval viacerými brožúrami, ale väčší význam ma dejepisná praca Slovenské povstanie r. 1848 – 49 (s E. Petrovskou, 1924), z oblasti literatúry a kultúry štúdia Slovenská spisba umelecká vo svetle ideí (1931).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Návštevou u priateľa (1909)
  • Slovenské rozprávky (1918, so sestrou Elenou Petrovskou)
  • Na slovenském bojišti (1920)
  • Bankrot (1922)
  • Sokyne (1925)
  • Cesta do kriminálu (1926)
  • Lovec jaguárov (1926)
  • Starý ženích a iné rozprávky (1926)
  • Osloboditeľ (1927)
  • Bludná púť veľkého čarodeja (1929)
  • Stoličný bál (1931)
  • Zelený mlyn (1934)
  • Krásna Gerta (1936)

  Poézia

  • Zlaté lísťa (1925, výber)
  • Stroskotanec sférických letov (1927, výber)

  Dráma

  • Vohľady ispahanského emira Mehemeta (1908, veršovaná hra, knižne)
  • Istafa Beg alebo Nevýskaj, kým si nepreskočil (1910)

  Pre deti a mládež

  • Popelvár (1923, dramatizácia ľudovej rozprávky)
  • Pamodaj šťastia, lavička (1936, dramatizácia ľudovej rozprávky)

  Literárna veda

  • Slovenská spisba umelecká vo svetle ideí (1931)

  Publicistika

  • Slovenské povstanie r. 1848 – 49 (1924, s E. Petrovskou)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013