• Životopis autora

  Vyštudoval filológiu so zameraním na nemecký jazyk na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a pedagogiku na Pedagogickej fakulte Katolíckej

  Vyštudoval filológiu so zameraním na nemecký jazyk na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a pedagogiku na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Od r. 2006 hovorca a riaditeľ Odboru informácií a zahraničných vzťahov Žilinského samosprávneho kraja. Autor básnických zbierok Bluesznenie (2002), Po noci deň (2004, s V. Pavlíkom), knihy veršovaných povestí Kysuckovo (2009), novely Supermarket sv. Hildy (2004) a kníh pre deti Rozprávky víly Púpavky (2008), Z denníka malého Petríka (2009). V spoluautorstve s M. Hodnickou vydal Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník pre veriacich i neveriacich (2003). Prekladá z nemčiny (U. Beck, T. Bernhard a i.); za preklad románu Thomasa Bernharda Pivnica získal v r. 2003 Cenu Perly Bžochovej.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Pre deti a mládež

  Odborná literatúra

  Prekladateľská činnosť

  • Thomas Bernhard: Pivnica (2003)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. (Peter Kubica: Templárske rozprávky). In:   Slovenské pohľady,  roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 114.
  ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. (Peter Kubica: Templárske rozprávky). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 114.

  KENDA, Milan: Peter Kubica: Templárske rozprávky. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 4, s.  131 – 132.

  PETRAŠKO, Ľudovít: Zadretá pod nechtom (Peter Ku ica: bluesznenie). In: Knižná revue, roč. XII., 7. 8. 2002, č. 16 – 17, s. 3.
  Zobraziť všetko