• Životopis autora

    V r. 1965 – 68 študoval angličtinu a španielčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V r. 1968 emigroval do Kanady, kde potom dokončil štúdium

    V r. 1965 – 68 študoval angličtinu a španielčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V r. 1968 emigroval do Kanady, kde potom dokončil štúdium literárnej komparatistiky na Albertskej univerzite (1978); je bývalým bubeníkom a textárom skupiny Deža Ursinyho The Beatmen. V súčasnosti je prof. na Katedre slavistiky Univerzity Britskej Kolumbie vo Vancouvri. Autor anglicky napísaných Dejín slovenskej literatúry (1996), ktoré vyšli v Kanade. Do angličtiny preložil knihy D. Tatarku Démon súhlasu a Martina Šimečku Džin. Venuje sa aj prozaickej tvorbe.

    Zobraziť všetko
  • Diela a recenzie diel

    Próza

    Literárna veda

    • Dejiny slovenskej literatúry (1996)
  • Monografie a štúdie o autorovi

    KOMOROVSKÁ, Vladimíra: Peter Petro. (Archívny výber. Cena P. O. Hviezdoslava – 2008). In: Romboid , roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 143.
    KOMOROVSKÁ, Vladimíra: Peter Petro. (Archívny výber. Cena P. O. Hviezdoslava – 2008). In: Romboid, roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 143.

    -dm, báb-: Budmerický Babylon (Rozhovor s P. Petrom). In: Knižná revue, roč. XIV, 17. 3. 2004, č. 6, s. 7.
    Zobraziť všetko