Obrázky kníh


Život vrazený do chrbta - 2018
Život vrazený do chrbta - 2018 • Životopis autora

  Peter Prokopec vyrastal vo Svite, na STU v Bratislave vyštudoval aplikovanú matematiku. Získal viacero cien na literárnych súťažiach. Básne publikoval
  Peter Prokopec vyrastal vo Svite, na STU v Bratislave vyštudoval aplikovanú matematiku. Získal viacero cien na literárnych súťažiach. Básne publikoval časopisecky. Knižne debutoval zbierkou Nullae (2014), za ktorú získal prémiu Ceny Ivana Kraska.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Literatúra bodka sk. Zostavili, sprievodné texty a texty o autoroch napísali Peter Balko
  POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Literatúra bodka sk. Zostavili, sprievodné texty a texty o autoroch napísali Peter Balko a Peter Prokopec). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 149 – 150.

  MAŠLEJOVÁ, Diana: Kniha týždňa: Od Mitanu až po Vilikovského. (8. 6. 2017)
  https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/431874-kniha-tyzdna-od-mitanu-az-po-vilikovskeho/

  LIC: Peter Balko, Peter Prokopec: Literatúra bodka sk. (24. 1. 2017)
  https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/417382-peter-balko-peter-prokopec-literatura-bodka-sk/

  ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Bez bradaviek sa dnes slovenská literatúra nezaobíde (literatura bodka sk). In: Sme, roč. 24, 16. 11. 2016, č. 266, s. 12.

  HRABČÁKOVÁ, Katarína: K polohám tradičnosti v súčasnej slovenskej poézii (P. Prokopec, R. Beňo, M. Chudík, L. Džundová, O. Gluštíková). (Vedecké štúdie). In: Vertigo, 4, 2015, s. 28 – 34.

  REHÚŠ, Michal: Spirituálny odvar. Peter Prokopec: Nullae. (Recenzia). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 8, s. 67 – 69.
  dostupné na http://romboid.eu/attachments/article/14/romboid8-2014-text-tlac.pdf
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Peter Prokopec hľadá krásu. A hľadá ju všade. Svedčí o tom aj jeho dvojveršie: Gravitácia funguje / krása leží pri nohách

  Peter Prokopec hľadá krásu. A hľadá ju všade. Svedčí o tom aj jeho dvojveršie: Gravitácia funguje / krása leží pri nohách. Občas sa treba zohnúť a ušpiniť sa - všetko sa nám vráti niekoľkonásobne.
  Ján Púček v doslove knihy Nullae
   
  Prokopec so stoickým pokojom dokazuje sokratovskú tézu „Viem, že nič neviem“. Aj tie najposvätnejšie symboly poznania nasvecuje z odvráteného uhla pohľadu: múdremu starcovi škodí pýcha a presvedčenie o vlastnej neomylnosti, mnísi sa niekedy nechávajú zlákať povrchnosťou materiálneho sveta („ešte v ten večer otec odišiel / a ráno syn vstúpil do kláštora – / mnísi mu darovali / vínový krčah bez pravdy“), filozofia i náboženstvo zlyhávajú a iba málokedy prinášajú vytúžené odpovede... Ani Prokopcova poézia ich neposkytuje, jej úlohou je však prinútiť čitateľa zamyslieť sa nad pravou podstatou sveta a  bytia.
  Katarína Zitová, Knižná revue 14-15/2015
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia v rámci Ceny Ivana Kraska za rok 2014 za básnickú zbierku Nullae

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013