Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka
 • Životopis autora

  R. 1966 – 69 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1969 – 74 na Filozofickej fakulte UK v   Bratislave. Od r. 1975 pracuje v  

  R. 1966 – 69 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1969 – 74 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1975 pracuje v Ústave etnológie SAV v Bratislave. Vydal dokumentárnu publikáciu Prežili holokaust (1997), knihy o starej Bratislave Premeny Bratislavy (1998), Bratislavské kaviarne a viechy (2006), spoluautor kolektívneho diela Taká bola Bratislava (1991). Orientuje sa na minulosť i prítomnosť židovstva na Slovensku v publikáciách Židia na Slovensku (2000), Chatam Sofer Memoriál 1762 – 2002, (Môj) židovský humor (obe 2002), Cesty k identite (2005), Židovská komunita po roku 1945 (2006), ... budúci rok v Bratislave alebo Stretnutie (2007). Ako publicista prispieva do časopisov Kultúrny život, Domino fórum, Slov. národopis, Etnologické rozpravy a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  Odborná literatúra

  Iné

 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  SALNER, P. – LUTHER, D. (zost.): Ethnokulturelle Prozesse in den Großstädten Mitteleuropas. Bratislava 1992. (Spoluzostavovateľ a autor dvoch štúdií). SALNER,
  SALNER, P. – LUTHER, D. (zost.): Ethnokulturelle Prozesse in den Großstädten Mitteleuropas. Bratislava 1992. (Spoluzostavovateľ a autor dvoch štúdií).
  SALNER, P. (zost.): Židovská identita včera, dnes a zajtra. Bratislava 1995. (Zostavovateľ a autor 1 štúdie.)
  BEŇUŠKOVÁ, Z. – SALNER, P. (zost): Stabilität und Wandel in 50 % der Großstadt. Bratislava 1995. (Spoluzostavovateľ a autor 1 štúdie.)
  SALNER, P. (zost.): Židia v Bratislave. Zing Print, Bratislava 1997. (Zostavovateľ a autor 1 štúdie.)
  BEŇUŠKOVÁ, Z. – SALNER, P.: Diferenciácia mestského 50% spoločenstva v každodennom živote. Ústav etnológie SAV, Bratislava 1999. (Spoluzostaviteľ a autor 1 štúdie.)
  LÁRIŠOVÁ, Petra: Židovská komunita v Bratislave v roku 1940, Zing-Print, Bratislava 2000, ed.
  Fero a Chana GILOVCI: Osudy jednej rodiny. Zing Print, Bratislava 2001.
  SALNER, P. – LUTHER, D.: Etnicita a mesto. Ústav etnológie SAV, Bratislava 2001. (Spoluzostaviteľ a autor jednej štúdie.)
  LUTHER, D. – SALNER, P.: Menšiny v meste. Bratislava 2004. (Spoluzostaviteľ a autor jednej štúdie.)
  SALNER, P.: Židovská komunita po roku 1945. Zing Print, Bratislava 2006. Zostaviteľ a autor jednej štúdie.
  Minority in a Multicultural Urban Space (on the Exampel of Bratislava in the First Half of the 20th Century). In: Minority: Construct or reality? On Reflection and Self-realization of Minorities in History (eds. Z. Jurkova, B. Soukupova, H. Novotna, P. Salner), Bratislava, Zing Print 2007.
  SALNER, P. (zost.): Židovská menšina 1945-1953. Židovské muzeum Praha, Praha 2009 – editor slovenskej časti, autor úvodu a jednej štúdie.
  SALNER, P - VRZGULOVÁ, M. (zost.): Reflexie holokaustu. Zing Print, Bratislava 2010.
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Peter Salner – 65. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 157 – 158. Autor neuved.: Peter Salner: Bratislavské
  ŠAH: Peter Salner – 65. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 157 – 158.

  Autor neuved.: Peter Salner: Bratislavské kaviarne. In: Knižná revue, roč. XX, 14. 9. 2010, č. 19, s. 10.

  SZABÓ, Ivan: Rôznorodé témy, rozdielna kvalita (Slovenská literatúra faktu 2008) . In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXXIV.

  ČOMAJ, Ján: Peter Salner: Mozaika židovskej Bratislavy. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 125.

  APFEL, Viliam: Pán hlavný, platím! Peter Salner: Bratislavské kaviarne a viechy. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 2, s. 112 – 114.

  ŠAH: Peter Salner – 55. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 158.

  BALÁŽ, Anton: Životom a smrťou Bratislavy v edícii Bratislava – Pressburg (Peter Salner: Bratislavské kaviarne a viechy). In: Knižná revue, roč. XVI, 6. 12. 2006, č. 25, s. 3.

  BALÁŽ, Anton: Peter Salner: Prežili holokaust. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. VIII, 15. 4. 1998, č. 8, s. 1.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena E.E. Kischa za knihu P. Salner a kol.: Taká bola Bratislava, 1992
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013