• http://www.stolicny.eu/
 • Životopis autora

  R. 1968 absolvoval štúdium réžie a dramaturgie na Katedre alternatívneho divadla Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe. R.

  R. 1968 absolvoval štúdium réžie a dramaturgie na Katedre alternatívneho divadla Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe. R. 1968 – 70 pôsobil ako režisér v Št. bábkovom divadle, 1970 – 73 dramaturg Hlavnej redakcie pre deti a mládež Čs. televízie, 1973 – 75 vedúci súboru Slniečko pri Ústrednom dome pionierov a mládeže K. Gottwalda, 1975 – 80 a 1983 – 85 scenárista v slobodnom povolaní, medzitým 1980 – 83 dramaturg spevohry Novej scény, 1985 – 86 Hlavnej redakcie zábavných programov Čs. televízie, 1987 – 90 Vojenského umeleckého súboru v Bratislave, potom spisovateľ v slobodnom povolaní, 1993 sa presídlil do Českej republiky, kde sa usadil v Ostopoviciach pri Brne, pracoval ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity, súčasne prednášal na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, 1977 – 2001 a od 2004 bol šéfredaktorom regionálnej televízie a redaktorom krajanského časopisu Slov. listy, od 2000 doc. na Univerzite T. Baťu v Zlíne, od 2004 na súkromnej Vysokej škole hotelovej v Prahe. Tu založil Katedru mediálnej komunikácie a prednáša tu marketingovú komunikáciu, reklamu a Public relations. Vo svojej rozsiahlej scenáristickej (prevažne pre televíziu) i literarnej tvorbe sa zameral najmä na mladého a detského divaka, resp. čitateľa. Autor scenárov filmových rozprávok Marcelka (1972) a Hra o Maruške (1983), televíznych filmov a inscenácií pre deti a mládež Známky z Indie (1973), Zlodej známok, Haló, tu Jakub (obe 1979) a komédie Dobríčko (1986), bábkových seriálov O prasiatku Kvičkovi (1974 – 77) a Din a Dan (1976), rozprávkových seriálov Krajina Haliganda (1979), Rozprávky zo skrinky (1984) a Chlap v dome (1985). Scenáristicky spolupracoval pri vzniku televíznych muzikálov pre deti Medvedí deň Maťa Mateja (1976), Labula (1982, premiéru mal v divadelnej verzii už r. 1974 na Novej scéne), Deň je krátky (1984), Polepetko (1985, jeho zvuková verzia vyšla r. 1987 na gramafónovej platni), Stratená pesnička (s B. Wallnerovou, 1987) a filmového muzikálu Guľôčky (1981). Napísal komediálne ladené televízne hry Plná náruč vzduchu (1984), Kométa a Vynález (obe 1985), autorsky a scenáristicky spolupracoval na viacerých častiach televízneho seriálu mikrokomédií Bakalári. Pre Čs. rozhlas pripravil 10-dielne pásmo o slov. detských muzikáloch (1988). Staršej mládeži adresoval príručku Mladý dramatik (1980), ale aj knihu noviel Dve záhady (1987) so sci-fi príbehmi (Záhada hlavolamu a Záhada ostrova Krčaku) ako aj ďalšie poviedky v zbierke Šimpanzi zo siedmej C (1990) a prózu Tarzan v Atlantíde (1993). Pre mladšie deti napísal knižky Rozprávanie o dopravných značkách (1985) a Rozprávky o dopravných značkách (1987), autor rozpravkovej knihy Hloupý Honza v síti (2002). Viacero poviedok, rozprávok i populárno-náučnych článkov publikoval v detských časopisoch (Ohník, Včielka, Zornička a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  Odborná literatúra

  • Mladý dramatik (1980, príručka pre mládež)
  • Management mediálních procesů (2009)
  • Marketingová komunikace (2011)
  • Marketingová komunikace v hotelnictví a cestovním ruchu (2012)
  • Aktuální trendy lázenství, hotelnictví a turismu (2013, zborník, príspevok Nové přístupy ke vzdělávání v oboru služeb)
  • Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie (2013, zborník)

  Scenáristika

  • Marcelka (1972, filmová rozprávka)
  • Známky z Indie (1973, TV, pre deti)
  • O prasiatku Kvičkovi (1974, bábkový seriál, 1974 – 77)
  • Din a Dan (1976, bábkový seriál)
  • Medvedí deň Maťa Mateja (1976, TV muzikál pre deti)
  • Haló, tu Jakub (1979, TV, pre deti)
  • Krajina Haliganda (1979, rozprávkový seriál)
  • Zlodej známok (1979, TV, pre deti)
  • Guľôčky (1981, filmový muzikál)
  • Labula (1982, TV muzikál pre deti, premiéru mal v divadelnej verzii už r. 1974 na Novej scéne)
  • Hra o Maruške (1983, filmová rozprávka)
  • Deň je krátky (1984, TV muzikál pre deti)
  • Plná náruč vzduchu (1984, TV komédia)
  • Rozprávky zo skrinky (1984, rozprávkový seriál)
  • Chlap v dome (1985, rozprávkový seriál)
  • Kométa (1985, TV komédia)
  • Polepetko (1985, TV muzikál pre deti, jeho zvuková verzia vyšla r. 1987 na gramafónovej platni)
  • Vynález (1985, TV komédia)
  • Dobríčko (1986, komédia)
  • Stratená pesnička (1987, TV muzikál pre deti, s B. Wallnerovou)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid , roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 118.
  NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 118.

  STANISLAVOVÁ, Zuzana: Rozprávkové variácie (v pôvodnej tvorbe pre deti a mládež 2017). In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 9.

  NAŠČÁK, Peter: Peter Stoličný: Ako sa snežienky takmer zbláznili. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 128 – 130.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Pri príležitosti posledného článku v Listowwwaní som si naozaj zalistovala. V skutočnej knihe. Jedna nezvyčajná sa mi dostala do rúk.
  Pri príležitosti posledného článku v Listowwwaní som si naozaj zalistovala. V skutočnej knihe. Jedna nezvyčajná sa mi dostala do rúk. Volá sa Hlúpy Jano v sieti (Fortuna Libri) a napísal ju známy autor detských kníh Peter Stoličný. Spolu s renomovaným výtvarníkom Vladimírom Kardelisom vytvorili pozoruhodné dielko pre mladších čitateľov, ktoré spája klasické knižné roz právky so svetom 21. storočia. Hlúpy Jano  z pece sa ocitne v paneláku a zoznamuje sa so svetom internetu, s počítačovou myšou či so sociálnymi sieťami. Príbehy sú napísané  vtipne a inovatívne. Autor sa priznáva, že  kým sa jeho rozprávky dostanú na knižný  trh, vypočujú si ich jeho vnúčatá. Tak si overí, či budú príbehy pre deti príťažlivé. Ich  kvalitu ocenila aj odborná porota, keď prvé  české vydanie tejto knihy získalo v roku 2003 medzinárodné ocenenie Biela Vrana  (viac o ňom na bielavrana.sk). Nové, aktualizované vydanie vychádza na Slovensku po prvýkrát tento rok a určite sa ho oplatí prelistovať.
  Jana Túry Kopčová
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013