• Životopis autora

  Peter ŠTRELINGER v r. 1961 – 64 študoval na Strednej lesníckej technickej škole v Liptovskom Hrádku, 1964 – 68 slovenčinu a angličtinu na

  Peter ŠTRELINGER v r. 1961 – 64 študoval na Strednej lesníckej technickej škole v Liptovskom Hrádku, 1964 – 68 slovenčinu a angličtinu na Pedagogickej fakulte  v Banskej Bystrici. Po štúdiách krátko učil na základnej škole v Lokci, 1969 – 76 odborný pracovník Matice slov. v Martine, 1976 – 89 literárneho oddelenia Zväzu slov. spisovateľov v Bratislave, 1990 – 93 redaktor v matičnych Slov. národných novinách, 1994 – 96 v denníku Slov. republika, 1996 – 98 v Literike, 1998 – 99 v Literárnom týždenníku, od 2000 v bratislavskom Večerníku, potom v slobodnom povolaní. Začal drobnou literárnou publicistikou v Matičnom čítaní, Nedeľnej Pravde, Novom slove, Slovenke, Slov. pohľadoch, Romboide, literárnohistorickými článkami v príležitostných a tematických zborníkoch, neskôr upriamoval svoj záujem na literárnu biografistiku. Spolu s T. Winklerom (jeho meno z politických dôvodov nebolo uvedené) vydal biografické miniatúry Kto proti osudu 1 – 2 (1976 a 1978), samostatne biografickú novelu o Martinovi Kukučínovi Láska a smrť (1980), ďalej humoristicko-satiricky ladené poviedky Od rána bláznivý deň (1978) a novely Zbožňujem svojho šéfa (1986), román Salakúzy (1988), poviedky Psia demokracia (1994). Okrem toho je autorom divadelnej hry Spolok drobnochovateľov (1984) a televíznych hier List žene, Doktor Bencúr a Akcia D. Životopisná próza o P. O. Hviezdoslavovi Spútaný Prometeus vyšla r. 1999. Výsledkom jeho novinárskej tvorby sú knihy reportáží V centre Bermudského trojuholníka (1995) a Spravodlivý medzi národmi (1999).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Od rána bláznivý deň (1978)
  • Láska a smrť (1980, 2006)
  • Zbožňujem svojho šéfa (1986)
  • Salakúzy (1988)
  • Psia demokracia (1994)
  • Spútaný Prometeus (1999)
  • Zlatá voda (2016, 1.vydanie)

  Dráma

  • Akcia D. (televízna hra)
  • Doktor Bencúr (televízna hra)
  • List žene (televízna hra)
  • Spolok drobnochovateľov (1984, divadelná hra)

  Literárna veda

  Publicistika

  • V centre Bermudského trojuholníka (1995)
  • Spravodlivý medzi národmi (1999)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ČERVEŇ, Ivan: Jankove lásky (P. Štrelinger – T. Winkler: Kto proti osudu). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134,  2018, č. 7 – 8, s. 224 – 230.
  ČERVEŇ, Ivan: Jankove lásky (P. Štrelinger – T. Winkler: Kto proti osudu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134,  2018, č. 7 – 8, s. 224 – 230.

  JURÍK, Ľuboš: Peter Štrelinger: Zlatá voda a Peter Štrelinger: Salakúzy. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 121 – 124.

  ŠAH: Peter Štrelinger – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 157 – 158.

  MÜLLEROVÁ, Svetla – ŠTRELINGER, Peter: Litera scripta manet – napísané zostáva! (Rozhovor so spisovateľom a novinárom Petrom Štrelingerom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 55 –  61.

  KUBIŠOVÁ, Hedviga: "Čo je väčšie a statočnejšie, ako čeliť osudu?" Peter Štrelinger – Tomáš Winkler: Kto proti osudu. (Recenzia). In: Literárny týždenník, 1. 7. 2015, č. 25 – 26, s. 11.

  Autor neuved. – ŠTRELINGER, Peter: Vydavateľstvo NEBOJSA (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 2. 2007, č. 5, s. 10.

  BÁBIK, Ján: Z posledných chvíľ života (Peter Štrelinger: Láska a smrť). In: Knižná revue, roč. XVII, 31. 1. 2007, č. 3, s. 4.

  ŠAH: Peter Štrelinger. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 156.

  REZNÍK, Jaroslav: Čitateľ bude nadŕžať zázraku života. Peter Štrelinger: Spätaný Prometeus. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 121 – 122.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013