Peter Suchanský

Narodenie 18. 2. 1897 Nadlak (Rumunsko)
Úmrtie 2. 6. 1979 Bratislava • Pseudonym

  Dolnozemský
 • Životopis autora

  R. 1916 maturoval na gymnáziu v Segedíne, 1917 – 18 študoval na lekárskej, 1918 – 19 na právnickej fakulte univerzity v Budapešti

  R. 1916 maturoval na gymnáziu v Segedíne, 1917 – 18 študoval na lekárskej, 1918 – 19 na právnickej fakulte univerzity v Budapešti (nedokončil). R. 1920 – 25 pôsobil ako redaktor Národných novín v Martine. R. 1926 odišiel do Brazílie, kde 1926 – 30 precestoval takmer všetky brazílske štáty a vystriedal rozličné zamestnania (príležitostný robotník, záhradník, farmár atď.), najdlhšie pôsobil v Săo Paule. Po návrate r. 1930 – 33 opäť redaktor Národných novín v Martine, 1934 – 38 spisovateľ z povolania, dočasne sa usadil v Senci, 1938 – 44 redaktor a šéfredaktor Slov. tlačovej kancelárie v Bratislave. R. 1944 účastník SNP, spoluzakladateľ a redaktor denníka Čas v Banskej Bystrici. V novembri 1944 zaistený a väznený v Bratislave, odovzdaný gestapu a internovaný v koncentračnom tábore Mauthausen. Od 1945 vedúci oddelenia Čs. tlačovej kancelárie v Bratislave, po nástupe komunistického režimu r. 1948 penzionovaný. Patril do okruhu medzivojnových autorov (J. Nižnanský, J. Hrušovský, J. Branecký, E. Bohúň, C. A. Radváni, P. Kompiš), ktorí sa venovali tvorbe dobrodružno-populárnej literatúry. Debutoval zbierkou poviedok a čŕt z dolnozemského prostredia Sem-tam a iné rozprávky (1922), ďalej napísal novelu Kapitán Rybnikov (1924), poviedkový súbor Tri snúbenice (1934). Rozhodujúci vplyv na jeho ďalšie literárne smerovanie mali zážitky z Brazílie, ktoré spracoval v dobrodružných románoch Záhadná krajina v tropickom vnútrozemí Brazílie (1928), Diamantové údolie (1933), Zlaté mesto v pralesoch (1934) a Zelené peklo (1946), v beletrizovaných cestopisoch Za diamantami v divočinách Brazílie (1930), V Brazílii (1932), v románoch Stratení ľudia (1935) a Záhadné lietadlo (1931). Ďalšie početné spoločenské a najmä dobrodružné poviedky určené mládeži publikoval časopisecky. Rozsiahly výber z jeho poviedkovej tvorby vyšiel pod názvom Obrazy z Dolnej zeme a zo sveta (1999), ktorý pripravila D. M. Anoca. Autor divadelnej hry Žena dvoch bratov (1933). Venoval sa aj prekladateľskej činnosti, pričom výrazne prispel k udomácneniu inonárodnej dobrodružnej literatúry na Slovensku (A. H. Ash, A. Atkins, F. Bradock, A. Dumas, Ch. Hangen, A. Kuprin, Ch. Lorre).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Sem-tam a iné rozprávky (1922)
  • Kapitán Rybnikov (1924, novela)
  • Záhadná krajina v tropickom vnútrozemí Brazílie (1928)
  • Za diamantami v divočinách Brazílie (1930, beletrizovaný cestopis)
  • Záhadné lietadlo (1931)
  • V Brazílii (1932, beletrizovaný cestopis)
  • Diamantové údolie (1933)
  • Tri snúbenice (1934, poviedky)
  • Zlaté mesto v pralesoch (1934)
  • Stratení ľudia (1935)
  • Zelené peklo (1946)
  • Obrazy z Dolnej zeme a zo sveta (1999, rozsiahly výber z poviedok)

  Dráma

  • Žena dvoch bratov (1933)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠENKÁR, Patrik: Tematická rôznorodosť krátkych próz Petra Suchanského. In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 1, s. 130 – 138. -šah-:
  ŠENKÁR, Patrik: Tematická rôznorodosť krátkych próz Petra Suchanského. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 1, s. 130 – 138.

  -šah-: Pripomíname si. (Peter Suchanský – 100). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 2, s. 158.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013