Peter Švorc

Narodenie 31. 1. 1957 Liptovský Mikuláš - Palúdzka • Životopis autora

  Peter ŠVORC v r. 1972 – 76 študoval na gymnáziu v Poprade, 1976 – 81 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1981

  Peter ŠVORC v r. 1972 – 76 študoval na gymnáziu v Poprade, 1976 – 81 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1981 – 82 odborný pracovník vo Východoslov. múzeu v Košiciach, od 1983 vysokoškolský pedagóg na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, resp. Prešovskej univerzity. V knihe Zo zasnežených dreveníc (1988) prerozprával folklórne príbehy zo sveta stríg, čarodejov a svetlonosov. Vo faktografickej literatúre sa sústredil na najnovšie slov. dejiny, osobitne na vznik Čs. republiky. Autor kníh Profily prvých (1990), Zrod republiky 1914 – 1918 (1991), Rozbíjali monarchiu. Populárny slovník osobností česko-slovenského odboja 1914 – 1918 (1992), Stručné dejiny Podkarpatskej Rusi 1918 – 1946, Zakliata krajina. Podkarpatská Rus 1918 – 1946 (obe 1996), Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (2003); zostavovateľ viacerých populárno-náučných historických publikácií a zborníkov. Venoval sa aj regionálnym dejinám, napísal príspevok k dejinám poľnohospodárstva Podtatranské premeny (1988) a spolu s otcom P. Švorcom st. vydal národopisnú štúdiu Štrbská svadba (1996).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Zo zasnežených dreveníc (1988)

  Literatúra faktu

  • Profily prvých (1990)
  • Štrbská svadba (1996, spolu s P. Švorcom, st.)

  Odborná literatúra

  • Podtatranské premeny (1988)
  • Zrod republiky 1914 – 1918 (1991)
  • Rozbíjali monarchiu. Populárny slovník osobností česko-slovenského odboja 1914 – 1918 (1992)
  • Stručné dejiny Podkarpatskej Rusi 1918 – 1946 (1996)
  • Zakliata krajina. Podkarpatská Rus 1918 – 1946 (1996)
  • Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (2003)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Peter Švorc – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 159 – 160.