• Životopis autora

  Peter VALO v r. 1963 – 66 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Komárne, 1966 – 69 na Stavebnej fakulte Slov. vysokej školy

  Peter VALO v r. 1963 – 66 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Komárne, 1966 – 69 na Stavebnej fakulte Slov. vysokej školy technickej, 1969 – 75 na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. R. 1974 – 89 redaktor Pravdy, 1990 redaktor časopisu Verejnosť, 1990 – 92 Nový Slovák, 1992 – 94 Slov. národ, 1995 – 96 Slov. republika, 1996 – 99 zástupca riaditeľa Vojenskej informačnej a tlačovej agentúry, od 1999 redaktor Večerníka v Bratislave. Do literatúry vstúpil historickou drámou z obdobia Veľkej Moravy Knieža (1985), na ktorú voľne nadväzuje historická dráma Bratia (1987) a Kráľ (1988), všetky v spolupráci s I. Hudecom. Napísal zbierku satiricko-humorných próz Juj, keby tak Psiare mestom boli (1986), ďalej Orgie bez Tibéria alebo z geniálnych omylov profesora Hammstadta (1989), Slovenské eso a ruský kráľ (1996) sa radí k dielam literatúry faktu. K dramatickému žánru sa vrátil hrami Ako hryzie koň (1989) a Mauzóleum (2000). Pre deti napísal komediálnu hru Cik cak cik cak bum (1991) a román Zlejko sa vráti (1992). Próza Zabíjal som štát (1992) je ladená humoreskne, patrí do literatúry faktu, knihu zdramatizoval a uviedol na javisko r. 1993. S T. Janovicom a M. Horníčom pripravil kabaretný zábavýy cyklus Divadlo bez opony. Napísal televízne scenáre Veľký poker alebo Malá vojna, Spišké memento, Stratené pomníky, Slovenské eso. Ako novinár sa zaujíma o vojenskohistorickú problematiku. Vydal publikáciu Slovenské letectvo 1939 – 1944 (1999), do knižnej podoby upravil autobiografický román K. Virsíka Odchádzam s Hippokratom (2005).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Dráma

  • Knieža (1985, v spolupráci: P. Valo, I. Hudec)
  • Bratia (1987, v spolupráci: P. Valo, I. Hudec)
  • Kráľ (1988, v spolupráci: P. Valo, I. Hudec)
  • Ako hryzie koň (1989)
  • Mauzóleum (2000)

  Pre deti a mládež

  • Cik cak cik cak bum (1991, hra)
  • Próza

   Zlejko sa vráti (1992)

  Literatúra faktu

  Odborná literatúra

  • Slovenské letectvo 1939 – 1944 (1999)

  Scenáristika

  • Divadlo bez opony (kabaretný zábavný cyklus)
  • Slovenské eso (televízny scenár)
  • Spišké memento (televízny scenár)
  • Stratené pomníky, (televízny scenár)
  • Veľký poker alebo Malá vojna (televízny scenár)

  Editorská činnosť

  • Virsík, K.: Odchádzam s Hippokratom (2005)

  Iné

 • Monografie a štúdie o autorovi

  JARÁBEK, Mikuláš: Peter Valo: Spovedné tajomstvo (Recenzia). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 126 – 128. (jč): Peter valo
  JARÁBEK, Mikuláš: Peter Valo: Spovedné tajomstvo (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 126 – 128.

  (jč): Peter valo sedemdesiatnikom. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, s. 15.

  ŠAH: Pripomíname si v júli: Peter Valo – 70. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 310.

  JARÁBEK, Mikuláš: Peter Valo: Čierny humor v bielom plášti 2 a iné doktorské historky. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 121 – 123.

  HAJKO, Dalimír: Peter Valo: Čierny humor v bielom plášti 2 a iné doktorské historky. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 120 – 121.

  MACHYTKA, Bohumil: Peter Valo / Čierny humor v bielom plášti. (Sedem viet o siedmich knihách).  In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 113 – 114.

  ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. Alena Horváthová-Čisáriková – Peter Valo: Nezostalo po nich ticho 3. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 112 – 113.

  ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. Peter Valo: Chirurg, čo porážal šamanov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 109 – 110.

  ŠAH: Peter Valo – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 317.

  SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXII.

  ŠAH: Peter Valo – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 316.

  ŠAH: Peter Valo – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 318.
  Zobraziť všetko