Radoslav Matejov

Narodenie 3. 9. 1974 Zlaté Moravce  • Krajina pobytu

    Slovensko
  • Národnosť

    Slovenská
  • Monografie a štúdie o autorovi

    ŠKOTKA, Marian: Rado Matejov: Jednosmerný spánok. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XI, 27. 6. 2001, č. 13,  s. 1.