• Životopis autora

  Radovan Brenkus vyštudoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika. Pôsobil ako pedagóg v Košiciach, neskôr

  Radovan Brenkus vyštudoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika. Pôsobil ako pedagóg v Košiciach, neskôr odborný pracovník v Ústave experimentálnej fyziky SAV. Získal ocenenia v mnohých literárnych súťažiach. Debutoval básnickou zbierkou Pochod mŕtvych (1997), neskôr napísal knihy veršov Rekviem v prachu (2002), Romanca s bludičkou (2005) a Dym z ríše tieňov (2009). Je autorom zbierky poviedok Návraty pekla (2005). Venuje sa aj literárnej kritike a prekladá z poľštiny.Publikuje v časopisoch doma i v zahraničí, časť jeho tvorby bola preložená do angličtiny, poľštiny, ruštiny, ukrajinčiny a bulharčiny. Je redaktorom časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky, pracuje vo vydavateľstve Pectus v Košiciach, ktoré založil roku 2006.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

 • Preložené diela

  Návraty pekla po poľsky Powroty piekla, 2013
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Literárna tvorba - preklad

  Brenkus preložil z poľštiny historický román Zbigniewa Domina Poľská sibiriáda (2008), výber z poézie Rafala Wojaczeka Listy mŕtvemu (2009)

  Brenkus preložil z poľštiny historický román Zbigniewa Domina Poľská sibiriáda (2008), výber z poézie Rafala Wojaczeka Listy mŕtvemu (2009) a prózu Marty Swiderskej-Pelinko Chuť túlania a edenu (2010).

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Vlado,M.: Umelecké dielo je pokrivené zrkadlo. In Slovenské pohľady, IV.+125, 2009, 5 Vlnka, J.: Otvorená náruč nebytia. In Slovenské pohľady, IV.+125,
  Vlado,M.: Umelecké dielo je pokrivené zrkadlo. In Slovenské pohľady, IV.+125, 2009, 5
  Vlnka, J.: Otvorená náruč nebytia. In Slovenské pohľady, IV.+125, 2009, 12
  Součková, M.: Čítajte, predstavenie sa začína. In Romboid,XXXXI., 2009, 8
  http://romboid.sk/wp-content/uploads/2012/11/romboid8-2006-fin-mail.pdf
  pohľady, IV.+125, 2009, 12
  Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, Martin - Bratislava, Slovenská národná knižnica - Literárne informačné centrum, 2008, 2. vyd.
  www.brenkus.pectus.sk
  Ketnerová, K.:Čitateľ ako druh ešte nevyhynul. In Knižnica, 8, 2007, 9
  http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2007/september/36.pdf
  Dobrá kniha je o láske i smrti: z vedca - fyzika sa stal spisovateľ a vydavateľ. In Košický korzár, XII, č.199 (27. 8. 2009)
  http://korzar.sme.sk/c/4991398/radovan-brenkus-dobra-kniha-je-o-laske-i-smrti.html
  BŽOCH, J.: Dva rôzne pohľady básnikov z východu. In SME, 10. 4. 2003
  http://www.sme.sk/c/866962/dva-rozne-pohlady-basnikov-z-vychodu.html#ixzz2VVtCHZEU
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Zhodou okolností sa mi na stole ocitla aj knižka košického básnika Radovana Brenkusa Rekviem v prachu (Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava 2002).

  Zhodou okolností sa mi na stole ocitla aj knižka košického básnika Radovana Brenkusa Rekviem v prachu (Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava 2002). Autor, ročník 1974, debutoval zbierkou Pochod mŕtvych (1997) a už tieto názvy sú príznačné. Aj v básňach doslova fanatická posadnutosť smrťou, prázdnom, rozkladom, rozvalinami. Brenkus trpí predstavou neexistencie vlastného ja, akoby nebol doteraz našiel svoju neopakovateľnú individualitu („ja je každý“), čiže seba-vedomie. V tomto je desivo dôsledný, pravý opak Narcisa, zdá sa mu, že sa pohybuje v začarovanom kruhu („čím ďalej od konca, tým bližšie k nemu“), nevie, čo si počať s „holým bytím“ („možno byť alebo nebyť / čo je lepšie?). Niet tu jedinej básne bez nihilizmu, ani nijakého úniku. Ide asi o najpochmúrnejšiu zbierku básní, aká kedy u nás vyšla.

  Jozef Bžoch

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Prečo písať? Minimálne preto, že treba zaznamenať dobu, jej spoločenský priestor. Zaznamenať ju s novým videním, azda ako svedectvo pre ďalšie
  Prečo písať? Minimálne preto, že treba zaznamenať dobu, jej spoločenský priestor. Zaznamenať ju s novým videním, azda ako svedectvo pre ďalšie generácie. Dôvodov môže byť veľa, ale nijaký spisovateľ nie je vstave uviesť jedinú osobnú príčinu.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory