• Životopis autora

  René Bílik v r. 1975 – 79 študoval na gymnáziu v Skalici, 1979 – 84 slovenčinu a občiansku nauku na Pedagogickej fakulte v Nitre. Po

  René Bílik v r. 1975 – 79 študoval na gymnáziu v Skalici, 1979 – 84 slovenčinu a občiansku nauku na Pedagogickej fakulte v Nitre. Po štúdiách pôsobil ako učiteľ na Strednom odbornom učilišti v Pezinku, 1986 – 90 interný vedecký ašpirant a 1990 – 95 vedecký tajomník Ústavu slov. literaúury SAV v Bratislave, od 1995 zástupca primátora mesta Pezinok a od 1998 prednosta Okr. úradu v Pezinku. Ako literárny vedec sa venuje teórii a dejinám slov. literatúry po r. 1945 a literatúre pre deti a mladež. Autor monografickej štúdie o literárnom vývine na Slovensku Industrializovaná literatúra 1945 – 1956 (1994), monografie o básnikovi Ľ. Feldekovi (2000), štúdie a publicistiky v knihe No a čo! (2001). Okrem toho bol spoluzostavovateľom antológie slov. poézie a prózy pre deti a mladež (Prísne nepovinné, 1999) a príručiek Čítame slovenskú literatúru II, III (1997 – 98).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  Literárna veda

  Publicistika

  • No a čo! (2001)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, Frnatišek: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2,
  TEPLAN, Dušan – KOLI, Frnatišek: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 309 – 310.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII – XXIX.

  MRÁZ, Peter: Zážitkové generovanie zmyslu (René Bílik: Interpretácia umeleckého textu). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 31. 3. 2010, č. 7, s. 5.

  VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXVI, XXVIII.

  NAHÁLKA, Peter: "Poetika" edície. Vladimír Barborík: Pavel Hrúz (... a dielo), René Bílik: Ľubomír Feldek, Tomáš Horváth: Dušan Mitana. (Recenzie). In: Rak, roč. VII., 2002, č. 1, s. 44 – 46.

  MATEJOV, Radoslav: René Bílik: Ľubomír Feldek (Palce na puzle doby). In: Knižná revue, roč. XI, 7. 2. 2001, č. 3, s. 3.

  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013