Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka
 • Životopis autora

  Roman Kaliský-Hronský vyštudoval žurnalistiku, bol redaktorom vo viacerých periodikách. Okrem novinových článkov časopisecky publikoval

  Roman Kaliský-Hronský vyštudoval žurnalistiku, bol redaktorom vo viacerých periodikách. Okrem novinových článkov časopisecky publikoval básne a krátke prózy. Knižne debutoval zbierkou poviedok zo súčasnosti Dajte Sizyfovi elevátor! (2010). Roku 2011 mu vyšla zbierka  poviedok Dajte Sizyfovi kameň!

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Roman Kaliský-Hronský – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 160.