Foto©Peter Procházka


 • Životopis autora

  Vyštudovaný politológ, spisovateľ, publicista a mysliteľ (nar. 1971), autor zbierky esejí Revoltujúci Sizyfos  (2006), v   ktorých

  Vyštudovaný politológ, spisovateľ, publicista a mysliteľ (nar. 1971), autor zbierky esejí Revoltujúci Sizyfos (2006), v ktorých sprítomňuje a tvorivo rozvíja odkaz najvýznamnejších mysliteľov 19. a 20. storočia (Kierkegaarda, Nietzscheho, Dostojevského, Camusa, Sartra, Kafku, Becketa, Ionesca, Fromma a mnohých iných). Kritický reflektuje najzásadnejšie problémy dneška (hodnotová entropia, problém odcudzenia, problém moci a ovládania, politika superveľmoci a politická dominancia, reflexia kultúry a pod.) a do súčasného filozofického a spoločenského diskurzu zavádza témy, ktorých reflexia v našej spoločnosti zatiaľ absentuje. Hlavným prínosom autora je, že témy nielen reflektuje, ale prináša aj vlastné veľmi zaujímavé a originálne riešenia. V r. 2009 vydal súbor esejí o aktuálnych spoločenských, slovenských aj globálnych problémoch Eseje o globalizácii.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Literatúra faktu

  • Medzivojnové európske diktatúry (2012)

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  APFEL, VIliam: Krutá pravda o dnešku (Roman Michelko: Eseje o kríze). Recenzia. In: Literárny týždenník , roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 12
  APFEL, VIliam: Krutá pravda o dnešku (Roman Michelko: Eseje o kríze). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 12 – 13.

  APFEL, Viliam: Roman Michelko: Európske diktatúry medzi dvoma vojnami (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 133 – 135.

  Autor neuved.: Ceny a prémie SSS za rok 2016 (CENA SSS VLADIMÍRA FERKA za literatúru faktu – Roman Michelko: Eseje o kríze). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 11.

  LITECKÝ, František: Roman Michelko / Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 119.

  KENDA, Milan: Roman Michelko: Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s. 134 – 136.

  ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. Roman Michelko / Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 11, s. 120.

  KALISKÝ-HRONSKÝ, Roman: Prognózy sa napĺňajú: Roman Michelko: Eseje o globalizácii). In: Knižná revue, roč. XIX, 1. 4. 2009, č. 7, s. 5.

  FERKO, Miloš – MICHELKO, Roman: Život ako rozhovor. Hovorí publicista a vydavateľ Roman Michelko (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 25. 4. 2007, č. 9, s. 12.

  Autor neuved. – MICHELKO, Roman: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov (Rozhovor). In: Knižná revue, 29. 9. 2004, č. 20, s. 8.

  PUCHOVSKÝ, Maroš: "Súhrnná správa z druhého brehu". Slovensko v roku 2001. Zostavil Roman Michelko. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 258 – 259.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Vladimíra Ferka za rok 2016 za literatúru faktu: Eseje o kríze Prémia Ceny Ivana Kraska 2006 za eseje
  Cena Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Vladimíra Ferka za rok 2016 za literatúru faktu: Eseje o kríze

  Prémia Ceny Ivana Kraska 2006 za eseje Revoltujúci Sizyfos
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013