Rudo Moric

Narodenie 27. 3. 1921 Sučany
Úmrtie 26. 11. 1985 Bratislava • Pseudonym

  R. M. Sučiansky, Rudo Mor, M. R. Trnavský
 • Životopis autora

  Študoval na gymnáziu v Martine, r. 1937 – 41 pokračoval na učiteľskom ústave v Bánovciach nad Bebravou, 1947 – 50 absolvoval externé

  Študoval na gymnáziu v Martine, r. 1937 – 41 pokračoval na učiteľskom ústave v Bánovciach nad Bebravou, 1947 – 50 absolvoval externé štúdium na Pedagogickej fakulte v Trnave. Od 1943 pôsobil ako učiteľ v Belej, 1945 – 46 osvetový dôstojník, 1946 – 48 učiteľ v Stupave, 1948 – 50 vedúci dramaturgie školských filmov v Školfilme, 1950 – 59 pracovník Výskumného ústavu pedagogického, 1959 – 85 riaditeľ vydavateľstva Mladé letá v Bratislave. Diela: Lyžiar Martin (1947), Žofka (1948), Družina z Dlhej ulice (1949); román Explózia (1951); zbierkych poviedok Sen o chlebe (1969), Smrť tridsaťsedmičky (1977); knihy zo športového prostredia: o olympijskom víťazovi Jánovi Zacharovi Majster pästiarskych rukavíc (1954), literárna reportáž Cez šesťdesiatjeden končiarov (1956), zbierka poviedok Smutný Suarez (1962), román Sen značky Pele (1987); romány z učňovskeho prostredia: Tri roky (1951), Prvý z Dvorov (1953). Jeho bytostnou témou bola príroda: Z poľovníckej kapsy (1955), zbierka Rozprávky z lesa (1971), zbierka humoristických poviedok Ako som krstil medveďa (1976). Napísal tiež vedecko-fantastický román so špionážnou zápletkou Prípad „Tubercilín“ (1957), cestopisnú prózu Pri zakliatej rieke (1958), román Teraz ho súdia nepriatelia (1967) a zbierky povestí O Blažejovi, čo sa nebál (1975), Zvon lumpov (1979), Podivuhodné príbehy Adama Brezuľu (1980), povesťovo-rozprávkové diela Svetlo náčelníka Hatueya (1975) a Rozprávky z ostrova orchideí (1976); detské knižky O Pichuľkovi, Svetluške a mravcoch Pobehajcoch (1976), Koník majstra Machuľku (1977), Môj veľký malý kamarát (1978), Tulák Packo (1981) a i. Patrí medzi najprekladanejších slov. autorov detskej literatury, najmä do nemčiny; v oblasti literárnej výchovy zostavil množstvo čítaniek pre základné školy. Jeho práce z literárnej publicistiky vyšli v knihe Detstvo tohto času (1986). Organizačne prispel k rozvoju vydávania detskej literatúry na Slovensku.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Explózia (1951)
  • Majster pästiarskych rukavíc (1954)
  • Smutný Suarez (1962)
  • Taký je svet (1964)
  • Teraz ho súdia nepriatelia (1967)
  • Sen o chlebe (1969)
  • Smrť tridsaťsedmičky (1977)
  • Sen značky Pelé (1987)

  Pre deti a mládež

  • O divej kačke (1862)
  • Lyžiar Martin (1947)
  • Žofka (1948)
  • Družina z Dlhej ulice (1949)
  • Miško hrdina (1949)
  • Pozor, filmujeme! (1950)
  • Tri roky (1951)
  • Ako sme sa hrali (1952)
  • Prvý z Dvorov (1953)
  • Z poľovníckej kapsy (1955)
  • Prípad „Tubercilín“ (1957)
  • Pri zakliatej rieke (1958)
  • Našiel som vám kamarátov (1960)
  • Trikrát som ušiel (1961)
  • Čo je rýchlejšie (1962, leporelo)
  • Oktávia ide stovkou (1964)
  • Kukučia rozprávka (1965)
  • Srnček Parožtek (1966)
  • Srnka s červenými hviezdičkami (1967)
  • Ako vretenica Kľukatá o chvost prišla (1969)
  • Ako sa princezná Ňurka stratila a ako sa našla (1970)
  • Rozprávky z lesa (1971)
  • O muške Svetluške (1972)
  • O Haríkov a billovi, dvoch kamarátoch (1973)
  • O Blažejovi, čo sa nebál (1975)
  • Svetlo náčelníka Hatueya (1975)
  • Ako som krstil medveďa (1976)
  • O Pichuľkovi, Svetluške a mravcoch Pobehajcoch (1976)
  • Rozprávky z ostrova orchideí (1976)
  • Koník majstra Machuľku (1977)
  • O dvoch mravcoch Pobehajcoch (1977)
  • Po lesných chodníkoch (1977)
  • Môj veľký malý kamarát (1978)
  • Zvon lumpov (1979, spoluautor)
  • Podivuhodné príbehy Adama Brezuľu (1980)
  • Žalobaba (1980)
  • Tulák Packo (1981)
  • Hlupáčik s velikánskou jednotkou (1983)

  Publicistika

  • Cez šesťdesiatjeden končiarov (1956)
  • Detstvo tohto času (1986, výber)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  SLIACKY, Ondrej: Kto obnovil zrušené Slniečko? In: BIBIANA , roč. XXV, 2018, č. 3, s. 61. ŠEPITKOVÁ, Natália: Slniečko oslavuje deväťdesiat rokov.
  SLIACKY, Ondrej: Kto obnovil zrušené Slniečko? In: BIBIANA, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 61.

  ŠEPITKOVÁ, Natália: Slniečko oslavuje deväťdesiat rokov. In: Katolícke noviny, roč. 132, 5. 11. 2017, č. 44, s. 21.

  HORECKÝ, Michal: Mohol mať dobrodružný životopis. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 7. 6. 2017, č. 21 – 22, s. 14.

  Autor neuved.: Zo spomienkovej kapsy.  In: Knižná revue, roč. XXI, 30. 3. 2011, č. 7, s. 1.

  PARENIČKA, Pavol: "Rozprával deťom o lese a prírode". In: Knižnice, roč. 12, 2011, č. 4, s. 48 – 51.

  GAJDOŠ, Martin: Zlatý fond literatúry pre deti a mládež (Rudo Moric: Rozprávky z lesa; Ľudo Ondrejov: Príhody v divočine). In: Knižná revue, roč. XIII, 6. 8.  2003, č. 16 – 17, s. 4.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013