Rudolf Klačko

Narodenie 12. 4. 1892 Zákopčie
Úmrtie 16. 2. 1975 Bratislava • Pseudonym

  Marian Rudovský
 • Životopis autora

  Adoptívny syn → Herman Klačko. Študoval na gymnáziu v Ružomberku, kde r. 1911 maturoval, 1911 – 14 prírodné vedy na univerzite v Budapešti,

  Adoptívny syn → Herman Klačko. Študoval na gymnáziu v Ružomberku, kde r. 1911 maturoval, 1911 – 14 prírodné vedy na univerzite v Budapešti, 1923 získal pedagogickú kvalifikáciu na Karlovej univerzite v Prahe, 1926 prof. diplom na Masarykovej univerzite v Brne. V prvej svetovej vojne bojoval na východnom fronte, kde padol do ruského zajatia, zapojil sa do čs. zahraničného odboja, vstúpil do čs. légií v Rusku. R. 1921 – 22 prof. na gymnáziu v Bratislave, 1922 – 26 v Revúcej, 1927 – 32 v Martine, kde zároveň zastával funkciu druhého tajomníka Matice slov., od r. 1933 trvale pôsobil v Bratislave: 1933 – 45 prof. na gymnáziu, 1945 – 49 prednosta prezídia Povereníctva školstva a osvety, 1949 – 51 odborný asistent Katedry biológie na Pedagogickej fakulte Slov. univerzity, 1951 – 56 vedúci Katedry biológie na Vysokej škole pedagogickej, od r. 1956 na dôchodku. Literárnu činnosť začal v legionárskych Slov. hlasoch, s J. Gregorom-Tajovským pripravil osvetovú príručku Malý kultúrny zemepis Slovenska (1919). Na matičnej pôde sám i spoločne s J. C. Hronským zostavil početné čítanky pre ľudové školy, 1926 so Š. Krčmérym redigoval detský časopis Včielka, 1927 založil a krátko redigoval časopis Slniečko, 1929 inicioval vznik edície pre mládež Dobré slovo, 1934 – 35 viedol edíciu Slov. umelci a 1935 – 40 edíciu Spoločnosť priateľov klasických kníh. Ťažisko jeho literárnych aktivít spočívalo v prekladateľskej činnosti predovšetkým z ruštiny. Začal prekladmi ruských rozprávok, pokračoval ruskými a sovietskymi autormi literatúry pre deti a mládež (V. V. Bianki, N. A. Galkin, D. N. Mamin-Sibiriak, V. J. Šiškov, S. Zajajickij, K. M. Staňukovič, A. S. Neverov, A. Jakovlev), preložil významné beletristické diela ruských klasikov (L. N. Tolstoj, N. V. Gogoľ, F. M. Dostojevskij, A. P. Čechov, S. T. Aksakov, A. F. Pisemskij, A. I. Kuprin, I. A. Bunin). Umeleckú i odbornú literatúru prekladal aj z poľštiny, češtiny a nemčiny. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Malý kultúrny zemepis Slovenska 1 – 2 (1918, 1919)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  REDAKCIA: Muž, ktorý rozsvecoval SLNIEČKO. In: Slovensko, roč. XXXVI, jar 2015, s. 38.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013