Sabina Fojtíková

Narodenie 7. 5. 1968 Vítkov (Česko) • Životopis autora

  Od r. 1975 žije v Bratislave, kde absolvovala stredoškolské štúdiá a žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK, ktorú ukončila r. 1990. Po

  Od r. 1975 žije v Bratislave, kde absolvovala stredoškolské štúdiá a žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK, ktorú ukončila r. 1990. Po štúdiách pracovala ako redaktorka v Družstevných novinách. Básne publikovala v novinách a časopisoch (Gama magazín, Nové slovo, Slovenka a i.), v zborníkoch Správna chvíľa (1993) a Dotyky slova (1994), prezentovala ich v Slov. rozhlase a v Radiu Twist, na literárnych súťažiach (Literárne Šurany, Wolkrova Polianka). Knižne debutovala zbierkou Cesta za tebou (1995), ocenenou prémiou I. Kraska, na ktorú tematicky nadviazala zbierkou reflexívnej a intímnej lyriky Zlatá sfinga (1997) a zbierkou Motýlie svetlo (2000).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Správna chvíľa (1993)
  • Dotyky slova (1994)
  • Cesta za tebou (1995)
  • Zlatá sfinga (1997)
  • Motýlie svetlo (2000)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Sabina Fojtíková – 50 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 160. ČUZY, Ladislav: Poézia??? Sabina
  ŠAH: Sabina Fojtíková – 50 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 160.

  ČUZY, Ladislav: Poézia??? Sabina Fojtíková: Zlatá sfinga. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 10, s. 119 – 121.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013