Samuel Boldocký

Narodenie 25. 4. 1943 Báčsky Petrovec (Srbsko)
Úmrtie 25. 4. 2015



 • Životopis autora

  Samuel Boldocký r. 1958 – 63 absolvoval pedagogickú školu v Báčskom Petrovci, 1963 – 67 študoval juhoslovanské jazyky a literatúru na

  Samuel Boldocký r. 1958 – 63 absolvoval pedagogickú školu v Báčskom Petrovci, 1963 – 67 študoval juhoslovanské jazyky a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Po štúdiách pôsobi ako prof. srbského jazyka a literatúry na Gymnáziu Jana Kollára v Báčskom Petrovci. Venuje sa jazykovednému výskumu, ale hlavne literárnokritickej a publicistickej činnosti v oblasti tvorby slov. autorov v Juhoslávii. Publikuje štúdie, kritiky a recenzie v časopisoch a zborníkoch Nový život, Hlas ľudu, Vzlet, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov a i. Samostatne vydal knihy kritík a úvah Prehodnocovanie hodnôt (1986), Podnetnosť literatúry (1996), Podnety a úskalia slovenskej literatúry v Juhoslávii (2003), Literárne reflexie (2004). Je autorom učebníc slov. jazyka pre základné školy ako jazyka spoločenského prostredia v Juhoslávii, bol šéfredaktorom monografického zborníka o Báčskom Petrovci a pamätnice o tamojšom Slovenskom gymnáziu, prekladateľ hier pre ochotnícke divadlo.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Literárna veda

  • Podnetnosť literatúry (1996)
  • Podnety a úskalia slovenskej literatúry v Juhoslávii (2003)
  • Literárne reflexie (2004)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ČÍŽIKOVÁ, Zuzana: Slovenská vojvodinská literárna veda a kritika v poslednom desaťročí. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 131, 2015, č. 7
  ČÍŽIKOVÁ, Zuzana: Slovenská vojvodinská literárna veda a kritika v poslednom desaťročí. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 250 – 256.

  ČIEP, Jaroslav: Ľútoriadky za Samuelom Boldockým. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 134 – 136.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Samuel Boldocký: Svedectvo doby. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 6, s. 133 – 135.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013