Samuel Falťan

Narodenie 22. 2. 1920 Hradište
Úmrtie 15. 12. 1991 • Pseudonym

  Fabiansky
 • Životopis autora

  R. 1931 – 35 navštevoval meštiansku školu v Lučenci, 1947 – 51 externe študoval na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe. R. 1942 narukoval na východny front, ako partizán sa

  R. 1931 – 35 navštevoval meštiansku školu v Lučenci, 1947 – 51 externe študoval na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe. R. 1942 narukoval na východny front, ako partizán sa zúčastnil bojov v Bielorusku i na Slovensku. Od r. 1945 pôsobil v Bratislave ako redaktor (v časopisoch Partizán, Bojovník), r.1945 – 49 generálny tajomník Zväzu slov. partizánov, 1951 – 55 ústredný tajomník Slov. výboru Zväzu čs.-sovietskeho priateľstva, 1955 – 62 riaditeľ Vydavateľstva politickej literatúry a Osvety, od r. 1962 vedecký pracovník Historického ústavu SAV, r. 1968 – 69 predseda Ústredneho výboru Národneho frontu SSR, podpredseda vlády ČSSR, od r. 1975 pracovník SNM v Bratislave. Ako novinár debutoval autobiografickou reportážno-dokumentárnou knihou z partizánskych bojov v Bielorusku Víťazne stretnutie (1948), po ktorej nasledovala kniha poviedok Jarné spevy (1952), román Do hrobu sa neponáhľa (1968), publikácie Slováci v partizánskych bojoch v ZSSR (1957), Partizánska vojna na Slovensku (1959), O Slovenskom národnom povstaní (1964) a mnohé časopisecké príspevky z jeho historického bádania.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Víťazne stretnutie (1948)
  • Jarné spevy (1952)
  • Do hrobu sa neponáhľa (1968)

  Odborná literatúra

  • Slováci v partizánskych bojoch v ZSSR (1957)
  • Partizánska vojna na Slovensku (1959)
  • O Slovenskom národnom povstaní (1964)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013