Samuel Štefan Osuský

Narodenie 7. 6. 1888 Brezová pod Bradlom
Úmrtie 14. 11. 1975 Myjava • Pseudonym

  Défil, Ostriežsky, Sokolík Ostriežsky
 • Životopis autora

  Študoval na gymnáziu v Trnave, v r. 1903 – 06 na ev. lýceu, r. 1906 – 10 na ev. teologickej akadémii v Bratislave, r. 1910 – 11 na teologickej a

  Študoval na gymnáziu v Trnave, v r. 1903 – 06 na ev. lýceu, r. 1906 – 10 na ev. teologickej akadémii v Bratislave, r. 1910 – 11 na teologickej a filozofickej fakulte univerzít v Erlangene, Jene a v Lipsku, r. 1914 – 16 diaľkovo na právnickej akadémii v Prešove,  r. 1919 – 22 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Pôsobil ako kaplán v Brezovej pod Bradlom, Dačovom Lome a v Trenčíne, v r. 1912 – 19 bol farárom v Dačovom Lome, od r. 1919 pedagógom na Ev. teologickej vysokej škole a Čs. št. ev. teologickej fakulte UK v Bratislave, v r. 1933 – 46 biskupom, od r. 1946 generálnym presbyterom západneho dištriktu ev. cirkvi, od r. 1951 žil na dôchodku v Brezovej pod Bradlom, od r. 1967 v Senici a na Myjave. Okrem teológie sa zaoberal aj sociológiou a najmä filozofiou. Z rkp. vydal prácu J. Lajčiaka Slovensko a kultúra (1921), s F. Ruppeldtom vydal publikáciu Slovenské dejiny a literatúra (1922), je autorom trilógie Filozofia štúrovcov 1 – 3 (1926 – 32), zdramatizoval historický portrétu J. M. Hurbana Pád ríše veľkomoravskej (1928), vydal Národnú antológiu (1932), ktorá obsahuje 111 basní (od J. Hollého, J. Kollára až po J. Smreka a E. B. Lukáča), zredigoval Tranovského zborník (1936), autor Prvých slovenských dejín filozofie (1939), 2-zv. diela Služba národu (1938 a 1947).  

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Pád ríše veľkomoravskej (1928)

  Odborná literatúra

  • Prvé slovenské dejiny filozofie (1939)

  Literárna veda

  • Slovenské dejiny a literatúra (1922, spolu s F. Ruppeldtom)
  • Filozofia štúrovcov 1 – 3 (1926, – 32)
  • Služba národu 1 (1938)
  • Služba národu 2 (1947)

  Editorská činnosť

  • Slovensko a kultúra (1921, autor: J. Lajčiak)
  • Národná antológia (1932)
  • Tranovského zborník (1936)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  GAŽÍK, Peter: K problému vzťahu náboženstva a modernej doby v myslení Samuela Štefana Osuského. In: Tvorba , roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 3, s. 20
  GAŽÍK, Peter: K problému vzťahu náboženstva a modernej doby v myslení Samuela Štefana Osuského. In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 3, s. 20 – 33.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013