Sidónia Sakalová

Narodenie 1. 7. 1876 Bytča
Úmrtie 24. 7. 1948 Bytča • Pseudonym

  Bagatella, Baga Tella, Teta Sydka
 • Životopis autora

  Meštiansku školu absolvovala v rodisku a v Budapešti. Od 1895 pôsobila ako poštová úradníčka v Púchove, Dohňanoch a inde, 1905 odišla do USA, kde pracovala ako kreslička v dielni

  Meštiansku školu absolvovala v rodisku a v Budapešti. Od 1895 pôsobila ako poštová úradníčka v Púchove, Dohňanoch a inde, 1905 odišla do USA, kde pracovala ako kreslička v dielni ručných výšiviek, 1910 sa vrátila do vlasti a živila sa vyučovaním nemčiny, po 1918 úradníčka na notárskom úrade v Bytči. V USA sporadicky prispievala veršami pre deti do krajanských časopisov, na Slovensku do Priateľa dietok, Včelky a Slniečka. Knižne debutovala zbierkami veršov pre deti Moja radosť 1 – 2 (1922 – 25). Napísala okolo dvadsať zbierok veršov pre deti (Hip-hop svetom, Veselé chvíľky, Panenka Madlenka, Pod slniečkom, Hav-hav…). Písala slovenské texty ku kresbám nemeckých leporel; rozprávkové námety spracovala v prozaických knihách Z mesta na dedinu (1929), Janko Palček, Skúsenosti trpaslíka Očkosmietku (obe 1938), Červená čiapočka a Divotvorný stolček (obe b. r.). Krátke dramatické útvary uverejnila v Priateľovi dietok a v Slniečku, viaceré scénky napísala pre rozhlas. R. 1924 vydala dve hry Mikuláš a Svätvečer. Bola ochotníckou herečkou a režisérkou, spolupracovala s rozhlasom, prekladala z nemčiny, maďarčiny a češtiny (J. Průcha, F. Čech).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Mikuláš (1924)
  • Svätvečer. (1924)

  Pre deti a mládež

  • Pod slniečkom
  • Hav-hav…
  • Hip-hop svetom
  • Panenka Madlenka
  • Veselé chvíľky
  • Poézia

   Moja radosť 1 – 2 (1922, 1922 – 25)
  • Červená čiapočka
  • Divotvorný stolček
  • Próza

   Z mesta na dedinu (1929)
  • Janko Palček (1938)
  • Skúsenosti trpaslíka Očkosmietku (1938)