Slavomíra Očenášová-Štrbová

Narodenie 16. 5. 1963 Martin • Životopis autora

  R. 1978 – 82 študovala na gymnáziu vo Vrútkach, r. 1982 – 87 slovenčinu a hudobnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici.

  R. 1978 – 82 študovala na gymnáziu vo Vrútkach, r. 1982 – 87 slovenčinu a hudobnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. R. 1987 – 90 pôsobila ako odborná pracovníčka pre literatúru v Literárnom a hudobnom múzeu, od r. 1990 vedecká pracovníčka v Inštitúte sociálnych a kultúrnych štúdií Fakulty humanitných vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Knižne debutovala beletrizovane štylizovanou biografickou esejou o osudoch svojho starého otca, ev. farára L. Lehotského, a jeho manželky pod názvom S otvorenou náručou (2000). Vo vlastnej bádateľskej činnosti sa predovšetkým venuje predstaviteľom slov. duchovnej poézie, výlučne ev. autorom, o ktorých publikovala viacero článkov a štúdií, recenzovala ich diela v časopisoch Cirkevné listy, Ev. posol spod Tatier, Literárny týždenník, Tvorba T a Verbum. Zostavila a edične pripravila viacero antológií i zborníkov (Malá veža, veľký zvon, 2003; Sféry ženy, 2004; Modlitba v umení, 2006 a i.). Z tvorby autorov-evanjelikov vydala monografiu Modlitba v slovenskej literatúre (2002). V r. 2009 vydala knihu rozhovorov s profesorom Rumanským Svetlá Igora Rumanského (2009), doplnenú výpoveďami jeho učiteľov, spolužiakov, priateľov a študentov, i niekoľkými jeho grafikami a básňami, venovanými tomuto výtvarníkovi. Detskému čitateľovi adresovala knižku o histórii a kultúre mesta Moja Banská Bystrica (2010).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • S otvorenou náručou (2000)

  Pre deti a mládež

  Literatúra faktu

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  Editorská činnosť

  • Malá veža, veľký zvon (2003)
  • Sféry ženy (2004)
  • Modlitba v umení (2006)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Slavomíra Očenášová-Štrbová – 55 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 159.
  ŠAH: Slavomíra Očenášová-Štrbová – 55 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 159.

  SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXVI.

  ŤAPAJOVÁ, Elena: Slavomíra Očenášová-Štrbová a kol.: Svetlá Igora Rumanského.
  Igor Rumanský. Zost. Slavomíra Očenášová-Štrbová. In: Knižná revue, roč. XIX, 10. 6. 2009, č. 12, s. 11.

  SOMOLAYOVÁ, Ľubica: Odborne o Otčenáši (Slovmíra Očenášová-Štrbová: Modlitba v slovenskej literatúre). In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 5.

  Autor neuved.: Ruže v zime nekvitnú (Slavomíra Očenášová-Štrbová – Jaroslav Uhel: Naslovovzatie). In: Knižná revue, roč. X, 11. 10. 2000, č. 21, s. 3.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Zlata medailu Leva Tolstého za literárnu a publicistickú činnosť (2014)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013