• Životopis autora

  Etnologička, dlhoročná pracovníčka Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied, nositeľka Herderovej ceny a iných významných
  Etnologička, dlhoročná pracovníčka Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied, nositeľka Herderovej ceny a iných významných ocenení, vedecká redaktorka Etnografického atlasu Slovenska, oceneného roku 1991 Národnou cenou SR.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  VANOVIČOVÁ, Zora: Za Soňou Kovačevičovou (12. 12. 1921 – 27. 12. 2009). (Kronika). In: Tvorba , roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 34 – 35. ANDREJ, Vojtech.
  VANOVIČOVÁ, Zora: Za Soňou Kovačevičovou (12. 12. 1921 – 27. 12. 2009). (Kronika). In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 34 – 35.

  ANDREJ, Vojtech. Tisícročie vo farbe a tvar. Soňa Kovačevičová: Človek a jeho svet. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 2, s. 133 – 134.

  HLAVÁČOVÁ, Anna: Podnetná ikonografia (Soňa Kovačevičová: Človek a jeho svet na obrazoch od stredoveku až na prah súčasnosti). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 2. 2007, č. 5, s. 11.
  Zobraziť všetko