• Životopis autora

  Po absolvovaní stredoškolských štúdií v Banskej Bystrici študoval r. 1960 – 1961 stomatológiu na Lekárskej fakulte Karlovej

  Po absolvovaní stredoškolských štúdií v Banskej Bystrici študoval r. 1960 – 1961 stomatológiu na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Hradci Králové, 1961 – 65 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, 1985 – 92 na University of Sydney v Austrálii. R. 1965 – 69 bol zubným lekárom v Brezne, 1969 emigroval, 1969 – 70 pôsobil ako pomocný ošetrovateľ v Londýne, 1970 – 73 a 1976 – 91 zubný lekár na United Dental Hospital of Sydney, 1973 – 74 zubný lekár v Rooty Hill v Austrálii, 1974 – 76 žil v Japonsku, od 1991 žije na Slovensku. Autor knihy Operený had (1993), románu Miešanci 1 – 3 (2000 – 2002, napisal spolu s A. Pavelkovou), príručiek Po anglicky takmer bez chýb (1998), Chyby, ktoré robíme v angličtine (2001), Chyby, ktoré Slováci robia v angličtine (2007).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Pre deti a mládež

  Sci-fi

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX,
  VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVII.

  HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

  ŤAPAJOVÁ, Elena: Urob všetko, čo je v tvojich silách (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 1. 4. 2009, č. 7, s. 12.

  FERKO, Miloš: Jednoducho, presvedčivo. Štefan Konkol: Pohrobok (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 27. 8. 2008, č. 18, s. 5.

  LITECKÝ, František: Cena za jednoduchosť (Štefan Konkol: Miešanci 3 b. diel /Krvavá pyramída/). In: Knižná revue, roč. XIII, 19. 2. 2003, č. 4, s. 5.

  ŠAH: Štefan Konkol – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 4, s. 159.

  VLNKA, Jaroslav: Divočina za hranicami hlavného prúdu. Štefan Konkol – Alexanadra Pavelková: Miešanci (Kláštor). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 5, s. 124 – 125.

  FERKO, Miloš: Orys a Verbaska po druhý raz (Štefan Konkol – Alexandra Pavelková: Miešanci 2. diel. Kláštor). In: Knižná revue, roč. XI, 31. 10. 2001, č. 22, s. 5.

  HEREC, Ondrej: Dobré, silné, čiže fantasy po slovensky (Štefan Konkol, Alexandra Pavelková: Miešanci). In: Knižná revue, roč. X, 27. 9. 2000, č. 20, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Kniha roka 2001 (čitateľskej ankety  Knižnej revue) za knihu Miešanci (spolu s Alexandrou Pavelkovou)
 • Rozhovory

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013