Štefan Králik

Narodenie 8. 4. 1909 Závodie (Žilina)
Úmrtie 30. 1. 1983 Bratislava

Foto © Anton Šmotlák - 1974
Foto © Anton Šmotlák - 1974
 • Životopis autora

  R. 1919 – 27 študoval na gymnáziu v Nitre, 1927 – 33 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. R. 1933 – 35 bol asistentom na Klinike neurologicko-psychiatrickej

  R. 1919 – 27 študoval na gymnáziu v Nitre, 1927 – 33 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. R. 1933 – 35 bol asistentom na Klinike neurologicko-psychiatrickej Fakultnej nemocnice v Bratislave, 1935 – 37 pôsobil ako súkromný praktický lekár vo Važci a v Kojetíne (Česko), 1937 – 40 obvodný lekár v Detve, 1940 – 45 lekár Robotníckej sociálnej poisťovne vo Zvolene, od r. 1945 lekár v Bratislave, 1952 pre nemoc penzionovaný. Významný predstaviteľ modernej slov. dramatickej spisby.  Napísal 17 hier, ktoré po inscenovaní v rámci knižných vydaní často upravoval a dopĺňal, prezentoval sa aj ako autor televíznych poviedok a memoárových próz. Debutoval komédiou Mozoľovci (1942) a historickou veršovanou dramou Egypte Veľrieka (1944), ktorú nesk§r prepracoval pod názvom Panenský pás čiže Bohovia nemilujú pravdu (1966). Autor hier Trasovisko (1945), Posledná prekážka (1946), Hra bez lásky (1947), tragédie Hra o slobode  (1949), veselohry Buky podpolianske (1950), hry Horúci deň (1952), tragedie Svätá  Barbora (1953). Počas zotavovania sa napísal spomienkovú knihu Mikromemoáre (1962), upravoval svoje staršie hry, dokončil nový variant Veľrieky; napísal tragikomédie Vojenský kabát Jura Jánošíka (1970) a Rebel (1973), zhustene zaradené do Zbojníckej trilógie (1975), hry Margaret zo zámku (1975), Krásna neznáma (1976). R. 1979 – 85 realizovali podľa jeho televíznych poviedok filmovú tetralógiu Kraj sveta Istanbul, Rodinná anamnéza, Výlet do mladosti a Ulička stratených snov. Z nich posmrtne vyšla kniha Učeň boha Aesculapa (1990). Jeho hry inscenovali ochotnícke aj profesionálne súbory, kmeňový autor SND a Novej scény v Bratislave, preložili ich do viacerých jazykov a uviedli aj na zahraničných scénach.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Mozoľovci (1942)
  • Veľrieka (1944)
  • Trasovisko (1945)
  • Posledná prekážka (1946)
  • Hra bez lásky (1947)
  • Hra o slobode (1949)
  • Buky podpolianske (1950)
  • Horúci deň (1952)
  • Svätá Barbora (1953)
  • Panenský pás čiže Bohovia nemilujú pravdu (1966, prepracovaná dráma Veľrieka)
  • Vojenský kabát Jura Jánošíka (1970)
  • Rebel (1973)
  • Margaret zo zámku (1975)
  • Zbojnícka trilógia (1975)
  • Krásna neznáma (1976)
  • Učeň boha Aesculapa (1990, knižne filmová tetralógia: Kraj sveta Istanbul, Rodinná anamnéza, Výlet do mladosti a Ulička stratených snov)

  Literatúra faktu

  • Mikromemoáre (1962)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 11.
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 11.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013