Štefan Letz

Narodenie 19. 11. 1900 Budapešť (Maďarsko)
Úmrtie 2. 2. 1960 Rajecké Teplice • Pseudonym

  Omega
 • Životopis autora

  R. 1913 – 18 študoval na gymnáziu v Žiline, 1918 maturoval v Budapešti, kde sa zapísal na orientalistickú akadémiu. Po vzniku ČSR r. 1918 –

  R. 1913 – 18 študoval na gymnáziu v Žiline, 1918 maturoval v Budapešti, kde sa zapísal na orientalistickú akadémiu. Po vzniku ČSR r. 1918 – 19 pracoval ako úradník v Kolaroviciach, Žiline a v Košiciach. R. 1919 – 23 študoval na Vyššej poľnohospodárskej škole družstevnej a právo na Karlovej univerzite (nedokončil), súčasne absolvoval ročný kurz na dramatickej akadémii v Prahe. R. 1923 – 24 člen činohry SND, 1924 – 25 učiteľ a úradník v Bratislave a v Košiciach, 1925 – 30 redaktor Národných novín v Martine, 1930 – 31 pracovník Literárneho a vedeckého nakladateľstva, 1931 – 39 redaktor Mazáčovho nakladateľstva v Prahe, 1939 – 50 s prestávkami obchodný riaditeľ Št. nakladateľstva v Bratislave, od 1950 žil na invalidnom dôchodku v Rajeckých Tepliciach. Realistický prozaik a modernista, príležitostne sa venoval aj dráme a publicistike. Po časopiseckých začiatkoch v Mladom Slovensku a vo Vatre od r. 1923 sa vyprofiloval na popredného novelistu a kmeňového autora Slov. pohľadov. Knižne debutoval zbierkou noviel Obyvatelia dvora (1927), no zaradil do nej aj hru Magdaléna, inscenovanú v SND. Po autorskej odmlke sa k prozaickej tvorbe vrátil až v 50. rokoch súborom noviel Eminent Duhovič (1954), Dobrodružstvo pod vežou (1958); posmrtne vyšli výbery z jeho diela pod názvom Novely (1977) a Dobrodružstvo pod vežou (2000, editor A. Halvoník). O rozvoj a propagáciu slov. literatúry v čs. kontexte sa spoločne s J. Smrekom zaslúžil i redaktorskými a vydavateľskými aktivitami, najmä v Mazáčovom nakladateľstve v Prahe a v Št. nakladateľstve v Bratislave, s D. Chrobákom zostavil príručku Slovenský literýrny almanach (1931). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Obyvatelia dvora (1927)
  • Eminent Duhovič (1954)
  • Novely (1977, výber z diela)
  • Dobrodružstvo pod vežou (2000, editor A. Halvoník)

  Dráma

  • Magdaléna

  Editorská činnosť

  • Slovenský literárny almanach (1931, príručku zostavil s D. Chrobákom)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HALVONÍK, Alexander: Štefan Letz: Dobrodružstvo pod vežou (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku
  HALVONÍK, Alexander: Štefan Letz: Dobrodružstvo pod vežou (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 174 – 175.

  TUCHYNSKÝ, Jozef: Tragédie citlivých duší (Štefan Letz: Dobrodružstvo pod vežou). In: Knižná revue, roč. XIII, 19. 2. 2003, č. 4, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013