Štefan Suchý

Narodenie 24. 5. 1946 Nechválova Polianka • Životopis autora

  Štefan SUCHÝ v r. 1961 – 64 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Humennom, 1964 – 70 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J.

  Štefan SUCHÝ v r. 1961 – 64 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Humennom, 1964 – 70 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1970 – 71 pracovník Ústredného výboru Kultúneho zväzu ukrajinskcýh pracujúcich v Prešove, 1971 – 72 Čs. rozhlasu v Prešove, 1973 – 94 učiteľ na Strednom odbornom učilišti strojárskom v Snine, od 1995 pracovník Metodického centra v Prešove. Prvé verše uverejnil v literárnych zborníkoch Mladé víno (1986) a Letá a zimy (1974). Napísal básnickú zbierku Rusínsky spevník (1993), knihy humorných poviedok Andy sadá na vlak večnosti (1995) a Ako Rusnáci relaxujú (1997). V ukrajinčine vydal zbierky básní Horská višňa (1986) a Sulčná kompozícia (1987). Pre rozhlas napísal hry Ruleta, Skleróza, Vybrané úryvky zo Starého a Nového zákona, Vladyka alebo Dobrý učeník Ježišov. Vydal knihu poézie a prózy Aspirin, deťom adresoval zbierku veršov Slon na Kyčari (obe 2006). Venuje sa pedagogicky zameranej spisbe, autor učebnice rusínčiny Azbukarnja (2004), zostavovateľ  viacerých čítaniek pre rusínske menšinové školy.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Andy sadá na vlak večnosti (1995, humorné poviedky)
  • Ako Rusnáci relaxujú (1997, humorné poviedky)

  Poézia

  • Aspirin (zbierka poézie a prózy)
  • Horská višňa (1986, v ukrajinčine)
  • Sulčná kompozícia (1987, v ukrajinčine)
  • Rusínsky spevník (1993)

  Pre deti a mládež

  • Slon na Kyčari

  Odborná literatúra

  • Azbukarnja (2004)

  Rozhlasová tvorba

  • Ruleta
  • Skleróza
  • Vladyka alebo Dobrý učeník Ježišov
  • Vybrané úryvky zo Starého a Nového zákona
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Štefan Suchý – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 159.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013