Štefan Vragaš

Narodenie 2. 2. 1929 Koválov
Úmrtie 8. 7. 2018 • Životopis autora

  Štefan VRAGAŠ v r. 1949 maturoval na gymnáziu v Trnave, 1949 – 53 študoval na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1949 – 64

  Štefan VRAGAŠ v r. 1949 maturoval na gymnáziu v Trnave, 1949 – 53 študoval na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1949 – 64 pracovník Jazykovedného ústavu SAV, 1965 emigroval do Talianska, 1965 – 70 študoval na Lateránskej univerzite v Ríme, r. 1970 vysvätený za kňaza. Od r. 1970 kňaz vo viedenskej arcidiecéze, súčasne si nostrifikoval bratislavské štúdium na viedenskej univerzite, od 1990 externe prednáša sociálnu náuku cirkvi na R. k. cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Spoluautor 5-zv. Slovníka slovenského jazyka, napísal Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov (1985), pripravil preklad životov Cyrila a Metoda na vydanie v Ríme (1986, na Slovensku toto dielo vyšlo r. 1991 pod názvom Život sv. Konštantína Cyrila a život sv. Metoda). Zostavil brožúru o sviatosti manželstva Milujte sa v Kristovi (1975). Do slovenčiny prekladal náboženskú literatúru – teológov M. Schmausa, Günthöra a Muschalka. Napísal viaceré štúdie, články a recenzie do periodík Echo, Hlasy z Ríma, Diakonia, Most, Wiener slawischer Jahrbuch, Il mondo slavo, Slowakei, súčasne prispieva do slov. vysielania vatikánskeho rozhlasu. Výber z jeho diela vyšiel pod názvom V službe Ducha (2001). Pre mariánskych pútnikov pripravil príručku Mariazell (2004), vedúci projektu Teologického a náboženského slovníka 1, A – K (2006).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Mariazell (2004)

  Odborná literatúra

  • Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov (1985)
  • Slovník slovenského jazyka (1985, spoluautor 5-zv. slovníka)
  • V službe Ducha (2002, 1.vydanie)
  • Teologický a náboženský slovníka 1, A – K (2006, vedúci projektu)

  Editorská činnosť

  • Milujte sa v Kristovi (1975)

  Prekladateľská činnosť

  • Život sv. Konštantína Cyrila a život sv. Metoda (1991)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013